Wyższa Szkoła Zarządzania Organizacjami Publicznym z Nadrenii Północnej – Westfalii po raz kolejny z projektem studyjnym w Auschwitz

W dniach od 27-29 maja studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania Organizacjami Publicznym z Nadrenii Północnej − Westfalii będą realizowali wizytę studyjną w Auschwitz-Birkenau, w ramach której odwiedzą były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz spotkają się ze świadkiem Holocaustu.

Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung NRW Münster to uczelnia, która kształci przyszłych urzędników państwowych. Dotyczy to władz komunalnych w miastach, w administracji krajowej (powiaty, okręgi i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) oraz władz policyjnych. Przyszli urzędnicy są kształceni na poszczególnych kierunkach, takich jak prawo, zarządzanie finansami, nauka o postępowaniu interwencyjnym i kryminalistyka a także nauka o społeczeństwie, do której należy kształcenie z zakresu historii.

Wyjazd studyjny do Auschwitz to część projektu szkoleniowego, w ramach którego dla studentów uczelni organizowane są wyjazdy do Miejsc Pamięci.

Studenci dowiedzą się, jak dalece urzędnicy z tego czasu poddawali się wpływowi ideologii i uczestniczyli w zbrodniach. Szczególne miejsce w rozważaniach zajmuje rola policji w Holokauście.