„Przeciwko zapomnieniu” – Podróż studyjna do Zgorzelca, Auschwitz, Krakowa i Drezna

Podróż śladami przeszłości i teraźniejszości to żywa lekcja historii, wypełniona czasem na wyłączenie się i przemyślenia. W podróży studyjnej będzie uczestniczyła młodzież z okręgu Bad Kreuznach. Głównym celem projektu „Przeciwko zapomnieniu” jest wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz – Birkenau oraz dyskusja na temat rasowej ideologii nazizmu i jej konsekwencjami.

Ekumeniczny Dom dla Dzieci i Młodzieży w Winzeheim to ewangelicka organizacja oferująca bogaty program spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Tutaj spotykają się ludzie bez względu na kolor skóry wyznanie czy język. W ramach zajęć pozalekcyjnych Dom oferuje zabawę i edukację, jak również włączenie się dzieci i młodzieży w różnego rodzaju programy na miejscu oraz w terenie. Należą do nich wizyty studyjne w Miejscach Pamięci, szkolenia, festiwale, warsztaty świąteczne i rzemieślnicze.

Organizatorami podróży są: Ekumeniczny Dom dla Dzieci i Młodzieży, Ewangelicka Wspólnota parafialna Św. Mateusza w Winzenheim oraz Młodzież zrzeszona w Parafialnym Kręgu „An Nahe und Glan”.