Duchowe przygotowanie do wizyty
Papieża Benedykta XVI w Oświęcimiu

Program:
09.00 – 09.30 – przyjazd do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu – powitanie
09.30 – 11.30 – zwiedzanie byłego obozu Auschwitz w grupach
12.00 – 14.00 – spotkanie ze Świadkiem: Panem Augustem Kowalczykiem „MODLITWA I WARTOŚCI W OBOZIE”
14.00 – 14.40 – obiad w Centrum Dialogu i Modlitwy
15.00 – 17.30 – Droga Krzyżowa w Brzezince
18.00 – 19.00 – Msza Święta w „Karmelu”

Termin: sobota 22 kwietnia 2006
Koszty dla jednego uczestnika: 20 zł (bez uwzględnienia dojazdu)

Termin zgłaszania: do końca marca
Zgłoszenia u kapelana akademickiego

lub w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
e-mail: reception@cdim.pl