Sobota, 13 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 spotykamy się przed bramą do byłego obozu Birkenau. Na zakończenie, o godz. 16.30 w kościele w Brzezince, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski odprawiona zostanie Msza Św.

Zgłoszenie udziału:
Centrum Dialogu i Modlitwy
ul. Kolbego 1
32-602 Oświęcim
+48 33 8431000
edukacja@cdim.pl

Maksymalny rozmiar plecaków/toreb, jakie mogą zostać wniesione na teren Muzeum wynosi 30x20x10 cm.