„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

Droga Krzyżowa w Birkenau

Wierzyć w Auschwitz znaczy nieustannie szukać sensu wiary. Wiara w Boga tutaj nieprzerwanie przynosi pytanie: „Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”. Chcemy, by ta droga krzyżowa w okresie Wielkego Postu była dla nas poszukiwaniem Boga i odkrywaniem jego tajemniczej obecności w losach człowieka.

Zapraszamy w sobotę poprzedzającą niedzielę palmową, 12 kwietnia 2014 r., do modlitwy Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu Auschwitz – Birkenau, która zakończy się Mszą Św. w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince.

Spotkanie wszystkich uczestników o godz. 14.00 przed Bramą w Birkenau.
Drogę Krzyżową poprowadzi ks. dr Manfred Deselaers.