Pax Christi Diecezja Aachen – Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Dni Skupienia Na Temat Pokoju

„U progu Auschwitz – w duchu Papieża Polaka”

Niedziela, 28.12.2003 (wieczór) – Czwartek, 01.01.2004 (po obiedzie)

Papież Jan Paweł II zadziwia wielu ludzi swoją jasną i jednoznaczną postawą wobec wojny w Iraku. Jego pokojowe inicjatywy już od dawna inspirują cały świat. On sam stracił w Oświęcimiu kolegów i przyjaciół – zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich. Oświęcim należał do diecezji krakowskiej, w której później długi czas był biskupem. Wiele z Jego przekonań zrodziło się na podstawie doświadczeń II wojny światowej, a także nazistowskiego i komunistycznego systemu totalitarnego. Dziś jest On honorowym obywatelem miasta Oświęcim, które należy do „miast pokoju”. Pierwszy stycznia w Kościele Rzymskokatolickim jest Dniem Modlitwy o Pokój. Co roku z tej okazji Papież ogłasza pokojowe przesłanie.

To wszystko łączy się w pewną całość, która jest szansą. Potrzebujemy impulsów pokoju, w których zawarta byłaby powaga odpowiedzialności „po Auschwitz”. Potrzebujemy tych impulsów również z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie, który bez Auschwitz jest trudny do zrozumienia. Dlatego też zapraszamy wszystkich zaangażowanych na rzecz pokoju na Dni Skupienia, wspólnej rozmowy i modlitwy o nowe inspiracje dla pogłębienia naszej pracy na rzecz pokoju.

Dni Skupienia organizowane są dla 40 polskich i niemieckich uczestników. Wielu z nich pracuje na rzecz pokoju w organizacji Pax Christi Diecezji Aachen.

Program Dni Skupienia

Niedziela, 28.12.03 Przyjazd

20.00 Powitanie, wprowadzenie do tematu Dni Skupienia, zapoznanie uczestników, Msza święta.

Poniedziałek, 29.12.03

 • 9.00 „Słuchanie głosu Ziemi Oświęcimskiej”
 • Zwiedzanie byłego obozu macierzystego Auschwitz I
 • 15.00 Wykład połączony z dyskusją (O. Marek Nowak OP)
 • Walka o godność człowieka – pokojowy opór od Maksymiliana Kolbe do Ruchu „Solidarność”
 • 17.00 Wykład połączony z dyskusją (Heinz Liedgens)
 • Powstanie Pax Christi jako odpowiedź na doświadczenia wojny
 • wieczorem Rozmowy w małych grupach, albo plenum
 • Refleksja dnia
 • Wspólne zakończenie dnia

Wtorek, 30.12.03

 • przed Zagładą Żydów w Auschwitz
 • południem Zwiedzanie byłego obozu Auschwitz II – Birkenau
 • 15.00 Wykład zakończony dyskusją (Ks. Łukasz Kamykowski)
 • Rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego pod wpływem pamięci o Szoah
 • Biograficzne i historyczne doświadczenia.
 • 17.00 Czas wolny
 • wieczorem Wykład zakończony dyskusją (Reiner Zimmer-Winkel, Berlin)
 • Praca na rzecz pokoju w dniu dzisiejszym z uwzględnieniem ofiar Auschwitz
 • Krótkie refleksje. Wspólne zakończenie dnia

Środa, 31.12.03

 • 9.00 Wyjazd do Wadowic, miejsca urodzenia Papieża
 • Przyjazd do Wadowic ok godz. 10
  – zwiedzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego
  – nawiedzenie Bazyliki
  – spotkanie z Burmistrzem Wadowic w Urzędzie Miejskim w Wadowicach (20 – 25 minut), przedstawiciele lokalnej prasy
  – spotkanie w Domu Katolickim obok Bazyliki (kawa, herbata, kremówki) z przedstawicielami lokalnych organizacji informacje, rozmowa, Orędzie Pokojowe Papieża
  zakończenie ok. 13 – 13:30
 • Po południu czas na indywidualną refleksję
 • 15.00 Praca w małych grupach nad tekstami Papieża na temat Pokoju
 • albo ponowne odwiedzanie obozów, bądź refleksja, czas ciszy
 • bądź przygotowanie elementów do „Wieczoru Liturgicznego”
 • wieczorem wspólne świętowanie wieczoru liturgicznego – m.in.:
 • „A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI”!!! Przedstawienie młodzieży z Oświęcimia.
 • Słuchanie utworu Wielkie umieranie (Rekwiem dla Mauthausen, muzyka Joe’a Zawinul’a, obrazy z Auschwitz) 30 min, Heinz Wagner
 • Modlitwa o północy
 • Radosne powitanie Nowego roku 2004

Czwartek, 01.01.04 – Dzień Modlitwy o Pokój

Koszty:

Dla polskich uczestników 150 zł (podróż na koszt własny)

(Osoby, które chciałyby uczestniczyć w imprezie, a ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na udział, prosimy o wcześniejszy kontakt)

Zgłoszenia:

Uczestnicy polscy:

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1
PL 32‑602 Oświęcim
tel. +48 (33) 8431000
fax +48 (33) 8431001
e-mail: reception@cdim.pl
http://www.cdim.pl

Uczestnicy niemieccy:

Biuro Pax Christi Aachen
Klosterplatz 7
52062 AACHEN
Tel: 0049 / 241 / 402 876
Fax: 0049 / 241 / 401 8796
E-Mail: pax-christi.aachen@t-online.de

MD


Dołączone teksty:
2004-01-01 Jan Paweł II – Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2004 roku