Międzynarodowe dni skupienia w Oświęcimiu

Już po raz siódmy spotkaliśmy się w Oświęcimiu, „Mieście Pokoju”, u progu Nowego Roku, podsumowując stary rok aby dobrze rozpocząć kolejny i rozważyć papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju.

Poprzednie dni skupienia miały jako tytuł – temat „Przerywane milczenie”. Skupiliśmy się na problemie milczenia, dostrzegliśmy, jak trudno jest nazwać i wypowiedzieć traumatyczne doświadczenie, a jednocześnie, jakie to niesie konsekwencje. Milczenie jest często próbą zapomnienia, wyparcia doświadczenia z którym nie możemy sobie poradzić. Ale tą drogą nie można osiągnąć pokoju.

Na przełomie 2010/11 kontynuowaliśmy rozważania i rozmowy o wpływie ran przeszłości na rozwój prawdziwego pojednania i pokoju.

Gośćmi naszymi były osoby, które milczenie przerwały, które traumę II Wojny Światowej próbują wypowiedzieć na różne sposoby. I to zarówno ci, którzy te wydarzenia bezpośrednio przeżyli, jak i ci, którzy próbują zmierzyć się z dziedzictwem poprzednich pokoleń.

Gośćmi naszymi byli:

Ks. dr Lucjan Bielas

Wykładowca historii starożytnej w Katedrze Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Urodził się i wyrastał w cieniu obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie. Zarówno charakter miejsca jak i niezwykłe losy rodziny skłaniają go do refleksji nad człowiekiem zniewolonym i zdolnym do zniewalania, nad tym, który z takiego układu korzysta i nad tym, który patrząc na zło nie widzi go. Czy te międzyludzkie relacje, które w ogromnym stężeniu zaistniały w obozach koncentracyjnych i wokół nich, przestały istnieć w naszej pokojowej rzeczywistości?

Mikołaj Grynberg

Ojciec Mikołaja wraz z rodzicami przeżył getto warszawskie, matka była w domach dziecka we Francji, bo jej rodziców deportowano do Auschwitz. W obozie babcia Mikołaja pracowała w Higiene Instytut gdzie przepisywała wyniki badań paramedycznych. Przeżyła obóz.
Grynberg, fotograf, przedstawił swoją publikację albumową „AUSCHWITZ – CO JA TU ROBIĘ?”. Książka jest zapisem rozmów z odwiedzającymi Miejsce Pamięci Auschwitz – Birkenau. Pytając po co przyjechali sam próbuje znaleźć i zbliżyć się do odpowiedzi.

http://www.auschwitz.grynberg.pl/main.php?lang=pl&str;=opis

Dr Laurids Hölscher

Emerytowany dyplomata niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był konsulem generalnym w Krakowie, oraz zastępcą ambasadora w Słowenii i Chorwacji. Konsul podzielił się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami odnośnie rozliczeń z przeszłością w dzisiejszych kontekstach.

Uczestnicy Dni Skupienia byli z Polski, Niemiec i Irlandii.

Program:

28 grudnia,
Kolacja
Wprowadzenie

29 grudnia,
Przed południem – Zwiedzanie Obozu Macierzystego,
15:00 – spotkanie z Ks. Lucjanem Bielasem
Wieczorne spotkanie

30 grudnia
9:00 – Droga Krzyżowa w Birkenau
15:00 – spotkanie z Mikołajem Grynbergiem
Wieczorne spotkanie

31 grudnia,
10:00 – Spotkanie z dr Laurids Hölscher
Spacer po mieście Oświęcim
Rozważanie orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Nowy Rok
Wspólne śpiewanie kolęd
O północy Msza Święta w intencji pokoju

1 stycznia,
Powitanie Nowego Roku
Śniadanie

Zakończenie