Pax Christi w diecezji Aachen, Pax Christi Sekcja Niemiecka,
Pax Christi Sekcja Polska
i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają:

SKĄD? DOKĄD?

DNI SKUPIENIA NA TEMAT POKOJU NA ŚWIECIE
w Oświęcimiu 28.12.2007 – 1.1.2008

Papież Benedykt XVI powiedział w Oświęcimiu: „Bogu niech będą dzięki, że oczyszczanie pamięci, do którego wzywa nas to miejsce, rodzi tu także wiele inicjatyw, które mają na celu przeciwstawianie się złu i przyczynianie się do budowania dobra. … Możemy więc mieć nadzieję, że z miejsca kaźni będzie wyrastać i dojrzewać konstruktywna refleksja, i że pamięć przeszłości pomoże przeciwstawiać się złu i sprawiać, że zatryumfuje miłość.”

Pierwszy styczeń w Kościele Rzymskokatolickim jest dniem modlitwy za pokój. Z tej okazji Papież ogłasza regularnie pokojowe przesłanie. W 2008 roku niemiecka sekcja katolickiego ruchu Pax Christi obchodzi 60 lat istnienia.

Przejście na nowe rok jest dobrą okazją aby zastanawiać się nad źródłami i perspektywami pracy na rzecz pokoju. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich zaangażowanych na rzecz pokoju w Polsce i w Niemczech, którzy chcieliby wziąć udział w tym duchowym przedsięwzięciu.

Cieszymy się że swój udział zapowiedzieli m.in.
Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, Wrocław, publicysta, krytyk teatralny, dyplomata, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-żydowskich
Johannes Schnettler, Aachen, Wiceprezes niemieckiej sekcji Pax Christi

Wstępny program:
Piątek 28.12.2007
przyjazd, powitanie

Sobota 29.12.2007
zwiedzanie obozu macierzystego Auschwitz I
Johannes Schnettler: znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla 60 lat niemieckij sekcji Pax Christi
Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska: o losach rodzin polskich i niemieckich związanych z miastem Wrocław

Niedziela 30.12.2007
Msza św.
Auschwitz II-Birkenau – Droga Krzyżowa
Spotkanie z byłym członkiem Sonderkomando Henryk Mandelbaum
Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska: Dialog polsko-żydowski
Johannes Schnettler: Sekcja niemiecka Pax Christi w dialogu z Izraelem i Palestyną

Poniedziałek 31.12.2007
Wizyta miasta Oświęcim
Rozważanie listu Benedykta XVI z okazji dnia pokoju 1 stycznia: „Rodzina ludzka – wspólnota pokoju
Katja Gonchar: Wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933
Refleksyjny wieczór
Msza o północy
Powitanie nowego roku

Wtorek 01.01.2008
Zakończenie

Zapraszamy
Całościowy koszt pobytu 300,- PLN dla Polaków.
Pytania i zgłoszenie: reception@cdim.pl