DNI SKUPIENIA W OŚWIĘCIMU
„ODNALEŹĆ POKÓJ”

Papież Jan Paweł II  poprzez swoje inicjatywy pokojowe stał się bardzo ważnym inspiratorem dla całego świata. Stracił w Auschwitz kolegów i przyjaciół – zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich. Później, długi czas był biskupem diecezji krakowskiej, do której należał Oświęcim. Wiele z jego przekonań zrodziło się na podstawie doświadczeń II wojny światowej, a także nazistowskiego i komunistycznego systemu totalitarnego. Dzisiaj jest on honorowym obywatelem miasta Oświęcim. Oświęcim należy do „miast pokoju”.

Jego następca, Papież Benedykt XVI, był w Oświęcimiu i powtórzył słowa Jana Pawła II: „Nie mogłem tutaj nie przybyć.” I dodał: „Bogu niech będą dzięki, że oczyszczanie pamięci, do którego wzywa nas to miejsce, rodzi tu także wiele inicjatyw, które mają na celu przeciwstawianie się złu i przyczynianie się do budowania dobra. Przed chwilą miałem okazję pobłogosławić Centrum Dialogu i Modlitwy. … Możemy więc mieć nadzieję, że z miejsca kaźni będzie wyrastać i dojrzewać konstruktywna refleksja, i że pamięć przeszłości pomoże przeciwstawiać się złu i sprawiać, że zatryumfuje miłość.”

Światowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten, obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia, ma zawsze swój temat, który wybiera papież.

Rok temu Papież Benedykt XVI nadał swojemu orędziu tytuł „Rodzina wspólnotą pokoju”. Kończąc ten rok chcemy jeszcze raz wrócić do tych treści,  a następnie wspólnie rozważyć tegoroczne orędzie „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”.

Program:

28.12.  (Niedziela św. Rodziny)
• Przyjazd godz. 18.00, powitanie
• Msza Św. w intencji rodzin
• film o dr Wandzie Półtawskiej  „Duśka”,  reż Wanda Różycka – Zborowska

29.12.   (poniedziałek)
• Rozważanie orędzia Benedykta XVI na rok 2008 „Rodzina wspólnotą pokoju”
• zwiedzanie obozu macierzystego Auschwitz
• „By rodzina była Bogiem silna”,  dr Wanda Półtawska

30.12.   (wtorek)
• Auschwitz II-Birkenau – Droga Krzyżowa
• „Pokój męczenników – refleksja artysty podczas realizacji polichromii 108 męczenników II wojny światowej kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego”, Mateusz Środoń
• Msza Św., adoracja Najświętszego Sakramentu

31.12.   (środa)
„Jak odnaleźć pokój?”
•  „Perspektywy teologii po Auschwitz – refleksja po zjeździe Teologów Polskich u progu Auschwitz”, ks. Manfred Deselears
• Spacer po starym mieście w Oświęcimiu
• „Na ziemi z Auschwitz”. Teologiczno-polityczne rozważania o niezwykłym podarunku – refleksja nad tekstem Norberta Recka
• „Prawda- przebaczenie- pojednanie- pokój” – dzielenie się doświadczeniem duchowym
• Rozważanie orędzia Benedykta XV na 2009 rok „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”
• wspólne śpiewanie kolęd
• Msza Święta w intencji pokoju
• powitanie Nowego Roku

01.01.  (czwartek) – Światowy Dzień Pokoju
• śniadanie i zakończenie ok. godz. 12.00

W programie przewidziana jest codzienna jutrznia i Msza Święta oraz trzy posiłki dziennie.

Program przygotował PAX CHRISTI Warszawa.
Kontakt: Marek Górski, pxchristi@poczta.onet.pl

Całościowy koszt pobytu od osoby 238 zł.