Międzynarodowe dni skupienia w Oświęcimiu

Przerywane milczenie

Przyjaciele z Warszawy tak napisali na temat dni skupienia:

Chcemy już po raz 6-ty spotkać się w Oświęcimiu, „Mieście Pokoju”, przed Nowym Rokiem, aby podsumować mijający rok, dobrze rozpocząć kolejny, i rozważyć papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Miejsce spotkania i czas są szczególne – pobłogosławione przez 2 papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Poprzednie dni skupienia miały jako tytuł – temat „Odnaleźć pokój”. Z pytaniem, jak odnaleźć pokój, w sposób szczególny zwróciliśmy się do naszego gościa, Dr Wandy Półtawskiej, więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, a jednocześnie lekarza psychiatry. W opublikowanym w tym roku dzienniku duchowym tak na nie odpowiada: „Póki człowiek nie rozumie Boga, jest w nim niepokój. Gdy mu się objawi Boża dobroć, Boża miłość, narasta w nim spokój. Jak zrobić, żeby to objawienie stało się treścią tak własną, żeby nie było obawy, że zniknie? „Pozostanie w pokoju” jest wtedy możliwe, gdy człowiek objawienie przyjmie, zasymiluje, przejmie się nim, i niejako na nie postawi” 17.08 sobota (1963), kompleta wieczorna, RB, str. 104.

W tym roku, 70 lat od wybuchu II Wojny Światowej, chcemy skupić się na problemie milczenia, dostrzec, jak trudno jest nazwać i wypowiedzieć traumatyczne doświadczenie, a jednocześnie, jakie to niesie konsekwencje. Milczenie jest często próbą zapomnienia, wyparcia doświadczenia z którym nie możemy sobie poradzić. Ale tą drogą nie można osiągnąć pokoju. „Powinniśmy też wiedzieć, że sam czas nie leczy krzywd, choć pomaga leczyć rany, ale też możemy przyszłym pokoleniom przekazać złe emocje. Prawda jest ściśle związana z przebaczeniem, które tworzy zawsze głęboką, wewnętrzną więź wspólnoty, o wiele większą, niż zapomnienie”. Rozmowa KAI z metropolitą Berlina, Georgiem Sterzinskym, 30.08.2009.

W czasie tegorocznego spotkania chcemy zaprosić tych, którzy milczenie przerwali, którzy traumę II Wojny Światowej próbują wypowiedzieć na różne sposoby. I to zarówno tych, którzy te wydarzenia bezpośrednio przeżyli, jak i tych, którzy próbują zmierzyć się z dziedzictwem poprzednich pokoleń.

Chcemy spotkać się i wysłuchać świadków historii. „Praca nad pamięcią” którą wykonali, ich przemyślenia, ich próby poradzenia sobie z przeszłością są dla nas wielkim darem.

Po raz kolejny zapraszamy dr Wandę Półtawską, której niesamowicie szczere wspomnienia z obozu w Ravensbruck „I boję się snów”, oraz wydane w tym roku „Rekolekcje Beskidzkie” pokazują sens przerywania milczenia, oraz sposób i granice, w jaki należy to czynić.

Przedstawiciel trzeciego powojennego pokolenia, niemiecki świecki teolog katolicki, dr Norbert Reck, w sposób bardzo przenikliwy dostrzega i opisuje skutki wojny w kolejnych pokoleniach. „Przemoc pozostaje, ból pozostaje, wina pozostaje – jeżeli nie uczyni się nic przeciw nim. Jeżeli po śmierci nieskruszonych sprawców ich potomkowie nie zrobią nic, przemoc i nienawiść będą trwać nadal”. Na ziemi Auschwitz, Speyer, styczeń 2007.

Goście z rzymsko-katolickiej parafii z Charkowa, Ukrainy, będą mówili o ranach w stosunkach ukraińsko-polskich.

I Inni.

Ci którzy potrafili przerwać milczenie, skonfrontować się z własną bolesną przeszłością odkrywają prawdę, której poznanie jest dla nas ważne. Bez niej nie możemy zrozumieć siebie, swojej historii, swojej odpowiedzialności. Ich stanięcie w prawdzie staje się (może się stać) katalizatorem takiego procesu w nas. A poznanie prawdy ukazuje potrzebę przebaczenia.

PROGRAM DLA DNI SKUPIENIA „PRZERYWANE MILCZENIE”

28 grudnia,
19:00 Kolacja
20:00 Wprowadzenie
21:30 Msza Święta – święto Świętych Młodzianków – męczenników
22.00 Film o Wandzie Półtawskiej „Duśka”, reż. Wanda Różycka – Zborowska

29 grudnia,
7:30 Jutrznia
8:00 Śniadanie
9:00 Zwiedzanie Obozu Macierzystego, modlitwa przy celi św. O. Maksymiliana Kolbe i przy Ścianie Straceń, modlitwa żydowska za zamordowanych.
13:00 Obiad
14:30 dr Wanda Półtawska – Czy musimy płacić „stare rachunki”?
18:00 Msza Święta
19:00 Kolacja
20:30 film o Rekolekcjach Peacemakerów

30 grudnia,
7:30 Msza
8:00 Śniadanie
9:00 Droga Krzyżowa w Brzezince
13:30 Obiad
16:00 Spotkanie z Norbertem Reckiem
18.00 Kolacja
20:00 dr Karolina Wigura, Ontologia nieprzebaczenia

31 grudnia,
7:30 Msza
8:00 Śniadanie
9:00 Irina Kozenyasheva „Polsko – Ukraińskie stosunki w latach 1930 – 1945 na terytorium zachodniej Ukrainy” (prowadzenie grupa ukraińska)
12:00 Dr Norbert Reck, ks. prof. Łukasz Kamykowski, Irina Kozenyasheva, Mary O’Sullivan „Co możemy zrobić dla pojednania – w swojej rodzinie, w swoim kraju i w naszej Europie?”
13:00 Obiad
14:30 Spacer po mieście Oświęcim
18:30 Nieszpory
19:00 Kolacja
20:30 Rozważanie orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Nowy Rok
22:30 Wspólne śpiewanie kolęd
23:30 Msza Święta w intencji pokoju

1 stycznia,
01:00 Powitanie Nowego Roku
8:45 Jutrznia
9:00 Śniadanie

Zakończenie