Lesley Hilary jest doradcą do spraw międzywyznaniowych i stosunków etnicznych w anglikańskiej diecezji Newcastle. W marcu przyjedzie do Oświęcimia razem z grupą nauczycieli z katolickich szkół, księżmi oraz innymi zainteresowanymi edukacją o Holocauście. Podróż do Miejsca Pamięci jest częścią wspólnej inicjatywy anglikańskiej i katolickiej diecezji z Newcastle i Hexham, UK. Program pobytu będzie obejmował: wizytę studyjną w byłych obozach Auschwitz i Birkenau, warsztaty, zwiedzanie miasta i Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Obecny program jest rozwinięciem wcześniejszej wizyty Lesley z grupą międzyreligijną w 2015 r w Centrum Dialogu i Modlitwy.