Lesley Hilary jest doradcą do spraw relacji międzywyznaniowych i stosunków etnicznych w anglikańskiej diecezji Newcastle w Wielkiej Brytanii. W kwietniu przyjedzie do Oświęcimia z grupą duchownych i przyszłych księży (kandydatów na święcenia) ze wspólnoty anglikańskiej.

W programie pobytu zaplanowano: wizytę studyjną w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, warsztaty, wykłady w Muzeum i w Centrum Dialogu i Modlitwy, czas na modlitwę, drogę krzyżową  w Birkenau, wizytę na wystawie „Klisze pamięci” Mariana Kołodzieja w Harmężach, zwiedznie miasta i Centrum Żydowskiego oraz Krakowa. Program ten powstał w oparciu o doświadczenia z  wcześniejszych wizyt w Miejscu Pamięci, które były realizowane przez Lesly z grupami z Diecezji Newcastle.