„Pozostawione ślady ocalić od zapomnienia”

W dniach od 14-18 lutego 2013 Stowarzyszenie Śląskich Górnych Łużyc organizuje dla młodzieży podróż edukacyjną do Auschwitz-Birkenau. Celem jest z jednej strony pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole oraz uwrażliwienie na przeszłość narodu niemieckiego. W tej podróży do najciemniejszego rozdziału niemieckiej historii oprócz konfrontacji z bezprawnym systemem, który pozbawił życia miliony ludzi młodzież podejmie próbę odpowiedzi na pytania: jak rzeczywiście wielki wymiar miało polityczne myślenie przed 65 laty? Kim jest człowiek i do czego rzeczywiście jest zdolny? Gdzie był człowiek i gdzie był Bóg? Czy Auschwitz może się powtórzyć? Czy człowiek wyciągnął wnioski z lekcji historii?

CVJM Krajowe Stowarzyszenie Śląskich Górnych Łużyc jest instytucją finansująca niezależną  Pomoc Młodzieży, która na wiele sposobów zaangażowana jest w pracę społeczną z ewangelicką młodzieżą. Działa w obszarze edukacji, jest otwarta na pracę z dziećmi, wspiera rodziny (praca z niepełnosprawnymi), służy ewangelizacji organizuje zajęcia sportowe, szkolenia oraz czas wolny  dla wszystkich grup wiekowych.