Chrześcijańsko-żydowskie dni studyjne dla studentów

Dialog „u progu Auschwitz”

14-16.11.2004

Tegoroczne „dni studyjne u progu Auschwitz” są owocem wcześniejszych międzynarodowych i międzyreligijnych dni studyjnych, które polscy studenci chcieli kontynuować. Celem będzie wzajemne poznanie się, wspólnie spędzony czas, refleksja bez unikania trudnych tematów z perspektywą lepszej przyszłości i naszej odpowiedzialności za nią.

Auschwitz było miejscem zniszczenia stosunków międzyludzkich. To ta największa rana, która krwawi po dzień dzisiejszy. Znaczenie Auschwitz tkwi w pytaniu o nasze stosunki. …

Uzdrowienie potrzebuje pamięci i jest możliwe tylko poprzez spotkanie. Dlatego spotkamy się „u progu Auschwitz”, aby czcić ofiary i budować wspólnie lepszy świat.

Otwarcie serca dla drugiego jest tylko wtedy możliwe, jeżeli istnieje „zaliczka” zaufania. Stworzenie takiej „zaliczki” jest naszym zadaniem.

To miejsce nosi nazwę „ Centrum Dialogu i Modlitwy”, ale często jest tak, że nie można zaczynać tu od dialogu ani modlitwy. Ważne jest milczenie i słuchanie. Słuchać trzeba przede wszystkim „głosu ziemi oświęcimskiej”. Dlatego poświęcamy temu prawie cały dzień.

Także dialog rozpoczyna się słuchaniem: Co oznacza wspomnienie Auschwitz dla ciebie?

Uczymy się, jak budować taki świat, aby Auschwitz już nigdy nie było.

Zapraszamy.

Program:

Niedziela – Wstęp:

 • przyjazd
 • 15:00 Poznanie się, wprowadzenie, o dialogu u progu Auschwitz, Ks. Manfred Deselaers
 • 17:00 Trudna historia relacji Żydów i chrześcijan w Polsce od średniowiecza do powstania Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Ks. Grzegorz Ryś

Poniedziałek – Słuchać głosu Ziemi Oświęcimskiej:

9:00-12:00; 14:00-17:00 Zwiedzanie studyjne w Auschwitz i Birkenau (z chrześcijańską i żydowską modlitwą za zmarłych)

Wtorek – Znaczenie pamięci dla nas dzisiaj, perspektywy wspólnej przyszłości:

9:00 Rozwój relacji chrześcijańsko-żydowskiej „po Auschwitz”, Ks. Łukasz Kamykowski

11:00 Znaczenie pamięci o Auschwitz dla Żydów dzisiaj, Rabin Michael Schudrich

15:00 Warsztat o uczeniu o Holocauście, Dorota Szymborska-Dyrda

17:00 Podsumowanie

Referenci:

 • Ks. Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • Ks. Łukasz Kamykowski, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Ks. Grzegorz Ryś, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Rabin Michael Schudrich, Rabin Warszawy i Łodzi
 • Dorota Szymborska-Dyrda, Polska Unia Studentów Żydowskich

Współpraca:

 • Gmina Żydowska w Bielsko-Białej
 • Międzywydziałowy Instytut Dialogu i Modlitwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Całościowy koszt pobytu: 100,- PLN.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1
PL 32-602 Oświęcim
tel.  +48 (33) 8431000
fax   +48 (33) 8431001
e-mail: reception@cdim.pl