Podróż do Miejsca Pamięci „Przeciwko Zapomnieniu“ dla nauczycieli stażystów

Celem podróży studyjnej ZfsL Kleve „Przeciwko zapomnieniu” jest zajmowanie się tematyką Holokaustu i aktywną pracą młodzieży przeciw nietolerancji, wykluczeniu i przemocy.

Uczestnikami wizyty w Miejscu Pamięci są młodzi nauczyciele, którzy zdali egzaminy w Centrum Doskonalenia Praktycznego Nauczycieli (ZfsL) Kleve.

To oni właśnie, później jako młodzi nauczyciele będą mieli znaczący wpływ na edukację obywatelską swojej młodzieży.

W dobie poważnych wyzwań politycznych, szczególnie ważnym wydaje się to, aby uczestnicy podczas swojej wizyty w Miejscu Pamięci zajmowali się projektami związanymi z kulturą pamięci i wyciągali z tego wnioski dla własnej pracy z uczniami.

Nauczyciele stażyści i młodzi nauczyciele opracują projekty nauczania na temat „Narodowego socjalizmu i Holocaustu” dla rożnych grup szkoleniowych.

Wiele różnych punktów  programu seminarium ma wpływ na te projekty. Bezpośrednio po podróży do Miejsca Pamięci zostaną one zaprezentowane na seminarium, i opublikowane na stronie internetowej.

Podczas podróży studyjnej grupa weźmie udział w wizycie studyjnej z przewodnikiem w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, zwiedzi miasto Oświęcim, a następnie spotyka się w Krakowie ze  świadkiem Ewą Weyl. Prace nad koncepcjami edukacji dla demokracji przeciwko nietolerancji, wykluczenia i przemocy, odbywają się w ramach podróży do Miejsca Pamięci, pod opieką lokalnych pracowników i towarzyszących im specjalistów.