„Przeciwko Zapomnieniu“ – Podróż studyjna: Zgorzelec – Auschwitz – Kraków – Drezno

Podobnie jak w poprzednich latach grupa młodzieży w wieku od 16-27 lat będzie uczestniczyła w podróży do Auschwitz, zorganizowanej we współpracy dwóch ewangelickich wspólnot parafialnych Baumholder und Roxheim. Poznać historię sprzed ponad 70 lat i nauczyć się ją zrozumieć to zadanie dla 13 osobowej grupy młodzieży biorącej udział w tej podróży.

Ważną częścią projektu jest faza intensywnych przygotowań, w ramach których przekazywane będą młodzieży informacje o wybuchu II Wojny Światowej, wymiana doświadczeń z wizyt w innych obozach koncentracyjnych, przedstawienie miasta Oświęcim, przemyślenia na temat historii niemiecko-polskiej oraz pierwsze wskazówki na temat oczekiwań grupy w Auschwitz. Podróż studyjną rozpocznie grupa od wprowadzenia w temat w podzielonym na polską i niemiecką część Zgorzelcu. Tam poznają „żydowski Zgorzelec” oraz odwiedzą niemiecki obóz jeńców wojennych z czasów II wojny światowej – Stalag VIIIA. Następnie grupa wyruszy do Oświęcimia, gdzie głównym celem podróży będzie odwiedzenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Wizyta w miejscu pamięci będzie dla wszystkich uczestników potwierdzeniem, że niemożliwe stało się rzeczywistością i w każdym czasie może się powtórzyć. Tutaj na miejscu młodzież zmierzy się z tematem narodowego socjalizmu, a w szczególności z ideologią rasową oraz jej następstwami. Pytania „Co się wówczas wydarzyło? Jak dzisiaj możemy traktować  antysemityzmu i ksenofobię? znajdą odpowiedzi. Jeden dzień pobytu będzie poświęcony historii i współczesnemu obrazowi miasta, dzięki czemu grupa zda sobie sprawę, że Oświęcim nie oznacza tylko Auschwitz.

Grupa odwiedzi również Kraków z dzielnicą żydowską Kazimierz. Judaizm zakorzenił się w życiu społeczności, jednak skutki Holocaustu pozostawił do dziś. W drodze powrotnej zaplanowano  odwiedzenie kościoła Najświętszej Marii Panny w Dreźnie, który w czasie wojny, wskutek alianckich bombardowań miasta, w lutym 1945 został poważnie zniszczony. Odbudowany po wojnie, stał się symbolem pokoju na całym świecie.