„My jako wnuki pokolenia wojny”

Związek Caritas Bonn organizuje dla swoich pracowników i pracownic wyjazd do Oświęcimia, w czasie Wielkiego Tygodnia.

Podróż do  Auschwitz jest okazją do osobistej refleksji nad wojną i Holokaustem dla uczestników należących do „pokolenia wnuków”, którzy nie mają własnych doświadczeń wojennych, a historię znają tylko z podręczników.

Dlatego organizatorzy chcą stworzyć „przestrzeń” dla dyskusji nad tymi zagadnieniami. Wielki Tydzień został celowo wybrany na termin podróży do Auschwitz, jako czas rozważań duchowych.  To powinno dodatkowo zachęcić, do przemyśleń opartych na zebranych doświadczeniach na tle własnych duchowych i religijnych wartości oraz postaw i przekonań. Atmosfera zaufania i modlitwy w grupie tworzy obok wizyty w Auschwitz-Birkenau, warsztatów i multimedialnej prezentacji, ramy całego programu, który umożliwi intensywną pracę nad tymi zagadnieniami.

Caritas dla miasta Bonn ma pod soją opieką ponad 50 socjalnych instytucji i poradni, od poradnictwa dla przyszłych matek począwszy po opiekę ambulatoryjną i stacjonarną dla osób starszych, wsparcie dla bezdomnych, pomoc dla uzależnionych i osób chorych psychicznie. W sumie Związek Caritas dla miasta Bonn skupia prawie 1000 pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz tej instytucji.