Studienfahrt nach Auschwitz

Około 630 uczennic, uczniów uczęszcza do naszej szkoły, w ramach różnych programów edukacyjnych. Szkoła kształci młodzież , która w przyszłości planuje zostać wychowawcami, pracować w sektorze mediów lub w dziedzinie sztuki i projektowania, ukończyć studia techniczne lub szkołę średnią, koncentrując się na opiece społecznej i zdrowotnej.

Przed trzema laty duszpasterz szkolny zaproponował po raz pierwszy uczniom i uczennicom naszej szkoły podróż do Miejsca Pamięci Auschwitz. Zależało nam na tym aby zobaczyć nie tylko były obóz Auschwitz i Birkenau ale aby mieć wystarczająco dużo czasu na zastanowienie się nad historią miejsca i na refleksje po wizycie w byłym obozie. W Centrum Dialogu i Modlitwy spędzamy 4 dni , korzystamy z oferowanego przez ten Dom wsparcia przy prowadzonych dyskusjach, które zwieńcza medytacja. Warsztaty zorganizowane dzięki pomocy Centrum Dialogu i Modlitwy, takie jak praca w Archiwum Auschwitz, dają nam możliwość aktywnej formy nauki o faktach i wydarzeniach. Ponieważ nasi uczestnicy zgłaszają się z różnych klas o różnych profilach edukacyjnych, szczególnie interesujące jest doświadczenie, jak na przestrzeni tych dni z wielu małych grupek, w wyniku wspólnej pracy nad tematem i wspólnych dyskusji wyrasta jedna, połączona grupa.

Podróż do Polski jest zaplanowana na cały tydzień i obejmuje również pobyt i zwiedzanie Krakowa i Wrocławia.