„Słuchanie  upominającego głosu z Auschwitz- Edyty Stein”
Katolicka Edukacja dla Dorosłych Archidiecezji Bamberg e.V we współpracy z Katolickim  Stowarzyszeniem Wychowawców i Towarzystwem Edyty Stein, Niemcy

Podróż kontemplacyjna do Wrocławia, Auschwitz i Krakowa.

„Chodź, idziemy za nasz naród” są ostatnimi przekazanymi słowami, które Edyta Stein powiedziała do swojej siostry, w chwili aresztowania przez gestapo. Dwa dni później została zamordowana w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Te słowa pokazują, jak bardzo Edyta Stein czuła się związana ze swoimi żydowskimi korzeniami. Przez wielu jest uznawana jako osoba budująca pomosty między Judaizmem i Chrześcijaństwem.

50 lat po opublikowaniu Nostra Aetate, Deklaracji II Soboru Watykańskiego, w której stosunek Kościoła katolickiego do judaizmu został szczególnie na nowo określony, podróż zatem będzie  prowadzić śladami Edyty Stein do miejsca jej narodzin we Wrocławiu i miejsca jej zamordowania w Auschwitz. Grupa odwiedzi również Kraków, gdzie dzisiaj istnieje na nowo życie i kultura żydowska. Szczególnie ważnym punktem podróży jest wspólna pamięć Żydów i Chrześcijan o Holocauście.