Świadectwo i Pamięć: Nauka historii i troska o zachowanie i utrwalenie pamięci o Auschwitz

Road Scholar jest nazwą programów rozwijanych i oferowanych przez Elderhostel od 1975 r. (forma uniwersytetu trzeciego wieku), organizację non-profit, światowego lidera w dziedzinie kształcenia przez całe życie. Amizade jako lider, w dziedzinie świadczeń usług w zakresie „nauki poprzez zaangażowanie” zajmuje się przygotowaniem programów dla Road Scholar.

Jak najlepiej zapamiętać jeden z najbardziej niezapomnianych, strasznych rozdziałów w historii ludzkości? Dla świadków holocaustu, częściową odpowiedzią na to pytanie jest zachowanie pamięci o ludobójstwie, w którym zginęło 6 milionów europejskich Żydów, a także Romów, osób niepełnosprawnych i innych, w taki sposób aby dziedzictwo tych, którzy zginęli przetrwało.

W ramach programu podróży, siedmioro uczestników z USA weźmie udział w serii wykładów i dyskusji prowadzonych przez ekspertów, na temat historycznych okoliczności ideologii, które doprowadziły do powstania nazizmu oraz będzie uczyło się o tym, jak przed wojną, wyglądało życie społeczności żydowskiej w Polsce, w konfrontacji ze złem, które miało miejsce w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ważnym punktem projektu będzie również dobrowolna praca uczestników w Miejscu Pamięci.