„Szema Izrael”
– słuchać i wierzyć –

Adwent, 5 – 7 grudnia 2008

Rekolekcje prowadzą Siostry Matki Bożej Syjonu
i Ks. Manfred Deselaers

Program rekolekcji obejmuje:

  • Zwiedzanie obozu Auschwitz I
  • Wizyta celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego i w bloku żydowskim
  • Rozważania Sióstr Matki Bożej Syjonu
  • Rozmowy w małych grupach
  • Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau,
  • Msza św. w intencji pokoju, adoracja
  • Niedziela – Msza św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek

Zapraszamy
Rozpoczęcie: piątek godz. 19.00
Zakończenie: niedziela godz. 13.00
Całościowy koszt pobytu 75,- PLN dla studentów, 115,- dla dorosłych.