• Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
  • Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz
  • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

zapraszają na roczny kurs

„ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”

organizowany w roku akademickim 2013-2014 w Oświęcimiu

na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kurs obejmuje unikalny cykl wykładów monograficznych oraz zajęć i warsztatów prowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Tematykę wykładów opracowali:

  • mediewista bp dr hab. Grzegorz Ryś (historia),
  • teolog ks. prof. Łukasz Kamykowski (teologia i filozofia),
  • historyk i b. ambasador RP w Izraelu dr Maciej Kozłowski (socjologia i politologia),
  • specjaliści z Muzeum Auschwitz (Zagłada Żydów, nauczanie o Holokauście).

Na kurs składają się cztery zjazdy weekendowe (łącznie 64 godziny zajęć):

  • 8 – 10 listopada 2013
  • 29 listopada – 1 grudnia 2013
  • 28 lutego – 2 marca 2014
  • 4 – 6 kwietnia 2014.

na stronach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu