82. rocznica śmierci Edyty Stein

Świętej Teresy Benedykty od Krzyża OCD – Patronki Europy

9 sierpnia 2024 roku w Oświęcimiu

Proszę Pana,

aby przyjął moje życie i śmierć…

za pokój na świecie…

Edyta Stein, Testament, 9 czerwca 1939 r.

W dniu 9 sierpnia Kościół w Europie czci św. Teresę Benedyktę od Krzyża- Edytę Stein, karmelitankę żydowskiego pochodzenia, która 82 lata temu została zamordowana w KL Auschwitz.

W 1999 roku, u progu nowego tysiąclecia Święty Jan Paweł II ogłaszając Edytę Stein patronką Europy napisał:

Jeśli Edyta Stein zostanie dziś ogłoszona współpatronką Europy, ma to na celu wzniesienie na horyzoncie starego kontynentu sztandaru wzajemnego szacunku, tolerancji i gościnności, zapraszając mężczyzn i kobiety do wzajemnego zrozumienia i akceptacji poza granicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi różnic, aby stworzyć prawdziwie braterską wspólnotę.

25 lat później, 9 sierpnia 2024 roku w dniu w którym wspominamy Świętą, pragniemy w szczególny sposób modlić się o pokój w Europie.

Być może największą raną dzisiejszej Europy jest wojna Rosji z Ukrainą, której konsekwencje są tragiczne i mają charakter globalny. Wojna w Izraelu i Gazie również wzbudza w nas niepokój, podobnie jak narastające konflikty wewnętrzne w wielu krajach.

Dla nas wierzących, ważne jest, abyśmy nie tylko szukali rozwiązań militarnych, ale także wierzyli w siłę dialogu, a przede wszystkim modlitwy. W modlitwie uczymy się patrzyć z Bożej perspektywy, lepiej rozumiemy jakie działania powinniśmy podjąć na rzecz pokoju. Modlitwa jest dla nas źródłem odwagi i umacnia nas w przekonaniu, że ostatnie słowo należy do miłości.

Zapraszamy do wspólnego świętowania liturgicznego wspomnienia Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy w 82 rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Niech będzie to czas modlitwy o pokój razem z nami w Oświęcimiu, gdzie narodziła się dla nieba lub w dowolnym miejscu w Europie.

Program uroczystości:

10:00 Droga Modlitewna
wzdłuż Rampy w byłym obozie Auschwitz-Birkenau

13:30 Otwarcie wystawy polskich i ukraińskich ikon „Boże Miłosierdzie”
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

14:00 – 15:00 „Świadectwa wiary podczas wojny”
Spotkanie z Biskupem Edwardem Kawa z Lwowa, Ukraina
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

15:30 – 16:30 Rozmowy w małych grupach
z pomocą wybranych tekstów Edyty Stein
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

lub
15:30 Czuwanie z św. Edytą Stein
prowadzi wspólnota OCDS w Oświęcimiu
w kaplicy Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu

17.00 Uroczysta Msza Święta
Przewodniczy i głosi homilię ks. bp. Edward Kawa z Lwowa, Ukraina
w kaplicy Sióstr Karmelitanek, Oświęcim, ul. Legionów 92

Polecamy materiały przygotowawcze:
Wzruszające wideo-świadectwa naszych przyjaciół o Edycie Stein

LINKI dotyczące Edyty Stein – Teksty Papieskie i inne

Różne teksty o Edycie Stein