27 stycznia br. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu stało się miejscem szczególnego spotkania – miejscem modlitwy, refleksji i wspólnej pamięci. W dniu rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, bp Roman Pindel przewodniczył Mszy Świętej, gromadząc liczne grono uczestników, w tym kilkoro byłych więźniów, przedstawicieli lokalnej społeczności Oświęcimia i pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy.                        

Przy ołtarzu z biskupem Eucharystię koncelebrowali: dyrektor CDiM ks. Dariusz Chrostowski, niemiecki kapłan z CDiM ks. Manfred Deselaers oraz o. Marek Kołodziejczyk OFMConv, franciszkanin z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Modlitwa o Pokój i Wspólne Życie w Jedności z Bogiem

Eucharystia sprawowana była w intencji ofiar obozu, z błaganiem o pokój na świecie, ustanie nienawiści i wojen. Bp Pindel wygłosił kazanie, przywołując miejsce, w którym stoi Centrum, oparte w pobliżu tragicznego miejsca, gdzie istniał Oświęcimski Obóz Koncentracyjny. Podkreślił historię obozu jako miejsca pobytu przymusowego dla osób uznanych za niebezpieczne dla władz okupacyjnych, oraz jako miejsce zagłady, gdzie proces wyniszczania poszczególnych więźniów i grup był nieunikniony.

Nauki z Przeszłości: Zbrodnie wojenne a Osąd w Imieniu Boga

Bp Pindel w swoim kazaniu porównał historię Auschwitz z biblijną przypowieścią o Dawidzie i Uriaszu. Przypomniał, jak Dawid, będąc królem Izraela, popełnił zbrodnię wojenną, planując i realizując śmierć wiernego żołnierza Uriasza. Wykorzystał tę historię jako przestrogę, jak osądzać zło popełniane przez władzę, szczególnie gdy reprezentuje ona Boga.

Zło i Pojednanie: Przykład Rudolfa Hössa

W kontekście zbrodni wojennych, bp Pindel przypomniał historię Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz-Birkenau. Mimo jego okrucieństwa, po osądzeniu za zbrodnie wojenne, Höss spotykał się z poszanowaniem jego ludzkiej godności w ostatnich chwilach życia. Bp Pindel ukazał proces pojednania Hössa z własną winą i Bogiem, co odniosło podobny efekt do biblijnej przypowieści o Dawidzie.

Goście z Auschwitz: Wpisy do Księgi Gości

Centrum Dialogu i Modlitwy gościło grupę ocalałych z Auschwitz-Birkenau. W ramach szacunku i pamięci, goście zostali poproszeni o wpis do księgi gości oraz o dodanie autografów do swoich książek, znajdujących się w bibliotece Centrum. Ten gest przypomina, że historia obozu i tragedii Holocaustu musi być pamiętana, a świadectwa ocalałych przekazywane kolejnym pokoleniom.

Wnioski i Nauka Moralności z Przeszłości

Wspólna modlitwa i refleksja w Centrum Dialogu i Modlitwy to nie tylko hołd dla ofiar Auschwitz-Birkenau, lecz także nauka moralności z przeszłości. Bp Pindel, poprzez biblijne przypowieści i historię Rudolfa Hössa, pouczył jak osądzać zło popełniane przez innych, ale i nasze postępowanie przed Bogiem i wobec bliźnich.

Dla wszystkich uczestników tego szczególnego wydarzenia, było to nie tylko spotkanie z historią, lecz także moment skupienia i refleksji nad odpowiedzialnością każdego człowieka za kształtowanie lepszego, pełnego szacunku i miłości świata.

Centrum Dialogu i Modlitwy od wielu lat gości w swoim domu w rocznicę wyzwolenia byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na obchody w tym roku przyjechała grupa 20 ocalonych. Cieszymy się, że i w tym roku również mogliśmy przyjąć tak szacowne osoby.