Św. Siostry Teresy Benedykty od Krzyża

Współpatronki Europy 

Zamordowanej jako Żydówka w Auschwitz-Birkenau 9 VIII 1942 r.


DOROCZNE UROCZYSTOŚCI W OŚWIĘCIMIU


9 VIII 2013


Godz. 16.00 Modlitwa za pomordowanych i pokój na świecie przy pomniku w Birkenau

O godz. 17.00 uroczysta suma w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Gregera.

KRAKOWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH

CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU