ROCZNICA ŚMIERCI EDYTY STEIN
Siostry Teresy Benedykty od Krzyża
Współpatronki Europy
Zamordowanej jako Żydówka w Auschwitz-Birkenau 9 VIII 1942 r.

DOROCZNE UROCZYSTOŚCI W OŚWIĘCIMIU

9 VIII 2010

PROGRAM:

14:00 wykład Ks. dr hab. Wojciecha Zyzaka w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu:

„Wiara jako centralne zagadnienie w życiu i twórczości Edyty Stein”

15:00 Otwarcie wystawy „Znaki Pamięci”

15:15 Promocja książek Centrum Dialogu i Modlitwy (Wydawnictwo UNUM, Kraków):

„God and Auschwitz” i „Gott und Auschwitz” – angielskie i niemieckie tłumaczenie książki „Bóg i Auschwitz”;

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” – Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau, odnowione wydanie.

16:00 Modlitwa pod pomnikiem w Birkenau

w intencji zamordowanych i pokoju na świecie

17:00 Uroczysta Msza święta w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ordynariusza diecezji Bielsko-Żywieckiej