Odbyły się Obchody

66. ROCZNICY ŚMIERCI EDYTY STEIN,
Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy
zamordowanej w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942r.

UROCZYSTOŚCI
9 SIERPNIA 2008 W OŚWIĘCIMIU

14:00 Ś.P. KARDYNAŁ JEAN-MARIE LUSTIGER O EDYCIE STEIN
Wprowadzenie – dr Patrycja Tomczak.
Odczytanie przemówienia wygłoszonego podczas Katolikentagu w Saarbrücken 2006r.

15:00 OTWARCIE WYSTAWY „OBLICZE TAJEMNICY”
autorstwa Sr. Natanaeli Wiesławy Błażejczyk, CSSF

PROMOCJA KSIĄŻKI „GOD AND AUSCHWITZ
angielskiego tłumaczenia książki „Bóg i Auschwitz

16:00 MODLITWA za pomordowanych oraz o pokój na świecie
przy Pomniku w Birkenau pod przewodnictwem Ks. bp. Tadeusza Rakoczego, Bielsko-Żywiec

17:00 UROCZYSTA SUMA 
w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu pod przewodnictwem Ks. abp Carlo Maria Viganò z Watykanu. Kazanie wygłosił ks. prof. Jan Machniak.

Zapraszali CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU
oraz KRAKOWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH


List Fundacji Edith Stein

Kolonia, Niemcy, 24.07.2008

Drodzy pielgrzymi, szanowni Państwo!

Spotkaliśmy się tu, w Auschwitz, aby uczcić rocznicę śmierci naszej świętej siostry Edyty Stein (siostry Teresy Benedykty a Cruce), aby razem z nią przypomnieć wiele ofiar holokaustu, na które przed 66 laty czekała tu w komorach gazowych śmierć.

W otoczeniu tej strasznej rzeczywistości, uświadamiającej nam, do czego zdolna jest ludzkość, siostra Teresa Benedykta stała się dla nas wyrazem nadziei poprzez całe swoje życie, przez ciągłe poszukiwanie Boga, pytania i wątpliwości, starania połączenia wiary chrześcijańskiej z aktualnymi prądami filozoficznymi, aż do jej osobistego świadectwa życia i poświęcenia się Chrystusowi. Jest ona dla nas znakiem nadziei i otuchy nie tylko przez sposób, w jaki przyjęła śmierć jako świadome połączenie się z Chrystusem i jako przedstawicielka narodu, z którym pełna dumy czuła się zwiaząna krwią, lecz także przez sposób, w jaki przez swoją śmierć dała świadectwo wiary, która wypełniła jej życie sensem. Znakiem nadziei jest dla nas i dzisiaj dzięki pismom, które nam pozostawiła i które nas umacniają i dodają odwagi, abyśmy ze wszystkich sił wierzyli w Boga i bliźnich.

Klasztor Karmelitanek Maryi Pokoju w Kolonii był wspólnotą, do której Edyta Stein wstąpiła w roku 1933, żeby prowadzić życie w modlitwie. Tu rozwijała zdolności naukowe i tu właśnie powstało miedzy innymi jej najbardziej znane dzieło „Nauka krzyża”. Po jej tragicznej śmierci trwalo długo, zanim rękopisy i prace naukowe powróciły do kolońskiego klasztoru i mogły być udostępnione naukowcom i studentom w Archiwum Edyty Stein.

Aby zabezpieczyć ten duchowy spadek, umacniać i rozwijać na świecie kult Edyty Stein oraz ułatwiać dostęp do dziedzictwa jej myśli Europie, klasztor Maryi Pokoju w zeszłym roku zdecydował się założyć Fundację Edyty Stein, nad którą sprawuje pieczę archidiecezja kolońska. Fundacja została uroczyście powołana do życia w dzień urodzin swiętej. Wszystkich, którzy się dzisiaj zebrali w Auschwitz, aby uczczić jej pamięć, dzień jej śmierci i jednocześnie dzień jej narodzin do życia wiecznego, prosimy gorąco o wspieranie tej ważnej sprawy.

Pragniemy, by siostra Teresa Benedykta była orędowniczką wszystkich prześladowanych z powodu wiary, by patronowała wewnętrznemu rozwojowi Europy i żywemu, owocnemu intelektualnemu dialogowi ze współczesnymi prądami filozoficznymi. Wzywamy ją, by dawała nam siłę do pełnego i radosnego wyznawania wiary.

Bardzo żałujemy, że nie możemy być osobiście obecne na uroczystości poświęconej jej pamięci, ale łączymy się z Wami w modlitwie. W imieniu Fundacji Edyty Stein pozdrawiam Państwa serdecznie.

Sr. M. Antonia de Spiritu Sancto OCD
Vor den Siebenburgen 6
50676 Koln
Tel. 0221/ 3116 37
Fax. 0221/ 310 O 295
E-Mail: info@edith.stein-stiftung.org
http://www.edith.stein-stiftung.org