„65 lat po Auschwitz”
Apel młodych Europejczyków z okazji Międzynarodowego Spotkania zorganizowanego przez Maximilian-Kolbe-Werk w Oświęcimiu
25 do 29 stycznia 2010 r.

65. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau była okazją do spotkania się 30 młodych Europejczyków (pochodzących z takich krajów jak Polska, Niemcy, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Czechy) z 12 osobami reprezentującymi pokolenie, którzy przeżyli nie tylko Auschwitz, ale również inne obozy koncentracyjne lub getta rozsiane po różnych zakątkach Europy. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu „65 lat po Auschwitz” przez niemieckie stowarzyszenie Maximilian Kolbe Werk, które na co dzień oferuje pomoc byłym więźniom mieszkającym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W spotkaniu tym wzięła również udział młodzież z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia.

Projekt trwał od 25 do 29 stycznia. W ciągu tych 5 dni młodzież wraz z byłymi więźniami mieszkali w domu rekolekcyjnym misjonarek Niepokalanej o. Maksymiliana Kolbego w Harmężach. Tam mieli oni okazję do spotkań w mniejszych grupach z byłymi więźniami i wsłuchiwać się w głos pokolenia, które przeżyło koszmar wojny. Spotkania międzypokoleniowe były w tym projekcie najważniejsze i służyły młodym ludziom jako inspiracja do dalszych rozmów i podczas prac na warsztatach.

Oprócz rozmów o historii zagadnienia przyszłości odgrywały także dużą rolę. Młodzież ucząc się od starszych, dyskutowała podczas warsztatów nad tematami obejmującymi stan demokracji ich rodzimych krajów, problemami mniejszości i wykluczeń.

Efektem wspólnych spotkań podczas warsztatów było stworzenie ‘Apelu Młodych Europejczyków’, który z założenia ma być obecny, dyskutowany i rozwijany na różnych forach społecznościowych już nie tylko przez uczestników projektu, ale wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami na temat apelu pisząc na adres: info@maximilian-kolbe-werk.de

Apel młodych Europejczyków

My, 30 młodych dorosłych z ośmiu krajów europejskich, na zaproszenie Maximilian-Kolbe-Werk spotkaliśmy się w Oświęcimiu w dniach od 25 do 29 stycznia 2010 r. z okazji 65. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett. Spotkaliśmy się, żeby wysłuchać ich relacji o przerażających wydarzeniach spowodowanych przez reżim nazistowski i podczas bezpośrednich rozmów z nimi uczyć się z ich doświadczeń.

Świadków historii kosztuje nawet po upływie 65 lat wiele wysiłku by opowiadać o swoich ciężkich przeżyciach oraz wydarzeniach w obozach koncentracyjnych i gettach, o prześladowaniach i związanych z nimi strachem. Ludmiła Voloshina mogła tylko z trudnością i ze łzami w oczach, opowiedzieć o tym, jak jej rodzice zostali na Ukrainie rozstrzelani przez Niemców.

„Lepiej raz wysłuchać z uwagą relacji, aniżeli dziesięć razy przeczytać” jak trafnie stwierdził Josyf Bursuk, świadek pochodzenia żydowskiego z Ukrainy. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma jeszcze okazję do osobistego kontaktu i rozmów ze świadkami historii. Jak długo jest to tylko możliwe, chcemy kontynuować i pogłębiać kontakty ze świadkami historii. Musimy poznać historię, aby zobaczyć gdzie i dzisiaj ludzie izolowani są ze względu na swoje pochodzenie, język czy wygląd.

Zadajemy sobie pytanie: Jaką postawę, jako młodzi ludzie musimy zająć w stosunku do przeszłości? Jak możemy zapobiec powtórzeniu się tragicznych wydarzeń spowodowanych przez reżim nazistowski?

Wrogiem rozumu jest ideologia. Również i my odpowiadamy za to, żeby niesprawiedliwość, wykluczanie i przemoc nie miały miejsca w naszym społeczeństwie. Mówimy różnymi językami, jednak nie stoi to na przeszkodzie, żebyśmy z własnymi pomysłami aktywnie występowali na rzecz pokoju i pojednania między ludźmi. Chcemy nie tylko dyskutować, lecz również wykraczając poza granice państwowe wspólnie dążyć do tego, żeby Auschwitz się nigdy i nigdzie nie powtórzył.

My, młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy, apelujemy by angażować się dla ludzkości. „Bycie innym” jest wzbogaceniem, a nie powodem do wykluczania. Chcemy działać przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi, faszyzmowi i dyskryminacji. Chcemy przyczynić się do zwiększenia solidarności między sobą, do aktywnego dialogu między wyznaniami i religiami oraz do zwiększenia wysiłków dla wzajemnego zrozumienia. W przyszłości zrobimy wszystko, żeby to spotkanie nie poszło na marne!