„Śladami biograficznych poszukiwań – podróż do Miejsc Pamięci: od Oberhausen poprzez Buchenwald aż do Auschwitz”

To cel podróży studyjnej organizowanej przez Młodzieżowy Klub Courage. Jest to inicjatywa młodzieżowa założona w roku 1985, której celem jest stworzenie młodym ludziom możliwości rozwijania się poprzez aktywny udział w projektach. Główny punkt merytoryczny stanowiący całość wyprawy polega na badaniu oraz analizie biografii wybranych mieszkańców/obywateli pochodzących z Oberhausen. Ich droga cierpienia rozpoczęła się już od momentu aresztowania, które spowodowane było różnymi czynnikami. Kolejnym etapem był transport do Obozu Koncentracyjnego w Buchenwaldzie i deportacja do Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Niniejszy projekt na podstawie wybranych biografii oraz konkretnych nazwiskach osób ma za zadanie historyczne opracowanie/ przeanalizowanie przebiegu narodowosocjalistycznego terroru, systemu panującego w obozach koncentracyjnych. Ponadto grupę stanowią osoby w wieku od 16 do 27 lat i pochodzą z Oberhausen oraz okolic.