Lublin, dn 22.02.2005r.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

W nawiązaniu do otrzymanego pisma i propozycji dalszej współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej, przesyłamy nasze spostrzeżenia i sugestie oraz załączamy relacje więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych z tamtych lat.

Droga Młodzieży!

Mamy nadzieję że jesteście tym pokoleniem, które pragnie żyć w pokoju, zrozumieniu tego co się zdarzyło w okresie wojny w latach 1939-1945.

Na pytanie w jaki sposób moglibyście najlepiej przekazać dalszym pokoleniom Waszą wiedzę i wnioski z tego co poznaliście i z czym zetkneliście się, uważamy, że sami zrobicie to najlepiej bez naszej pomocy.

Nas byłych więźniów obozów koncentracyjnych i więzień cieszy, że młodzież niemiecka i polska spotyka się, dyskutuje, stara się poznać prawdę i przyczyny dlaczego tak się stało.
Wielu z nas byłych więźniów spotyka się stale z młodzieżą polską i niemiecką. Zainteresowanie po obu stronach jest nadal duże. Pytanie jaki jest nasz stosunek do Niemców obecnie, nie ma większego znaczenia. Wyrosło już trzecie pokolenie. Na pewno jest mu trudno zrozumieć to, że ich kraj o tak bogatej historii i wysokiej kulturze zmierzał do wyniszczenia innych narodów. Czym się to skończyło wiemy i ci co cierpieli jak też ci co gnębili.

Obecnie jest możliwość bliższego poznania się. Młodzież na pewno wykorzysta to. Do Muzeum na Majdanku każdego roku przyjeżdża młodzież z Niemiec ze Znaku Pokuty i pracują tu jako wolontariusze. Spotykamy się z nimi i współpracujemy.

Jesteśmy zorganizowani w Stowarzyszeniu Maksymilian Kolbe. Razem odwiedzamy byłych Więźniów. Przeprowadzamy rozmowy o tym co przeżyli i jak obecnie radzą sobie w życiu. W okresie Świąt Bożego Narodzenia razem z nami jeździła wolontariuszka Friederika Romer, jak sama stwierdziła, w jej domu często mówiło się o wojnie i holokauście. Nie wystarczyło jej że pozna historię, chciała ją jeszcze zrozumieć.

Historia obozów to nie tylko Auschwitz-Birkenau, bo było ich więcej w Polsce, Niemczech i innych krajach. Warunki w nich były podobne.

Chcemy tu jeszcze zacytować słowa Ojca Świętego gdy przebywał z pielgrzymką w obozie na Majdanku w 1987 roku. Na spotkaniu z byłymi więźniami powiedział „Nie przestawajcie być świadkami tamtych, którzy tu zginęli. Nie przestawajcie być przestrogą dla wszystkich pokoleń, które po was przychodzą, bo jesteście naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia, nie tylko naszego narodu, wielu narodów, których tutaj są wypisane imiona. Niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem.”

Obecnie są warunki ku temu by nasze narody Polski i Niemiecki mogły żyć w przyjaźni. Współpraca młodego pokolenia musi opierać się na prawdzie, wybaczeniu, zrozumieniu tego co się zdarzyło w przeszłości.

Niech nasze uwagi i spostrzeżenia będą pomocne do uściślenia i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej w dalszej działalności.

Przesyłamy pozdrowienia

Zarząd
Polski Związek b. Więźniów Politycznych hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Zarząd okręgu
20-325 Lublin
Ul. Droga Męczenników Majdanka 67
Biuro czynne w środy w godz. od 10.00 do 13.00
Tel.: 0-81 744 56 37

Informacje o obozie koncentracyjnym na Majdanku