SŁOWO PASTERSKIE NA OBCHODY 70. LECIA ŚMIERCI
ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), PATRONKI EUROPY

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

W tym roku przypada 70. rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jest to bez wątpienia postać wyjątkowa, o czym świadczy jej bogaty życiorys. Urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie kupców. Ojciec zmarł wcześnie, dlatego matka, jako gorliwa Żydówka czerpiąc siły z wiary, sama wychowywała ośmioro dzieci i jednocześnie prowadziła przedsiębiorstwo drzewne.

Pomimo dobrego przykładu matki, Edyta, jako młoda kobieta, świadomie odrzuciła wiarę. Była osobą inteligentną, pełną wielkich ideałów, dlatego nieustannie szukała prawdy. Po latach napisała: Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. Przez całe życie Edyta szukała przede wszystkim prawdy o człowieku. Próbowała znaleźć odpowiedź na fundamentalne pytanie: Kim jest człowiek i jakim ma być? Te poszukiwania były głównym motywem jej życia. W tym celu podjęła we Wrocławiu studia z zakresu psychologii, a następnie przeniosła się do Getyngi, gdzie studiowała filozofię u słynnego profesora Edmunda Husserla, którego później została asystentką. Pod jego kierunkiem przygotowała rozprawę doktorską na temat Problem wczucia, badając możliwości człowieka w kwestii rozumienia innych ludzi. W kręgach studentów Husserla poznała Romana Ingardena z Polski. Pomimo różnych dróg życiowych połączyła ich przyjaźń trwająca całe życie i wspólna pasja poszukiwania prawdy. Edyta zaczęła uczyć się języka polskiego, czytała polską literaturę i nawet myślała o założeniu polsko-niemieckiego instytutu służącego lepszemu poznawaniu się obu narodów.

Edyta była niemiecką patriotką. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, zgłosiła się jako pielęgniarka do szpitala Czerwonego Krzyża na Morawach. Podczas wojny w roku 1917 zginął dr Reinach, który prowadził koło naukowe, w pracach którego Edyta brała aktywny udział. Kiedy odwiedziła wdowę po nim, wzruszył ją fakt, że jako wierząca protestantka potrafiła czerpać ze swojej wiary siłę i nadzieję. Edyta wspomina: Było to moje pierwsze spotkanie z Krzyżem i Bożą mocą, jakiej udziela On tym, którzy go niosą. Widziałam pierwszy raz w życiu Kościół w jego zwycięstwie nad ościeniem śmierci. Stopniowo dojrzewała do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Na początku 1922 roku Edyta Stein przyjęła chrzest w Kościele katolickim.

Kontynuowała swoją drogę naukową, jednak uzyskanie habilitacji na uniwersytecie okazało się niemożliwe, ponieważ jako kobieta nie otrzymała wymaganego wówczas pozwolenia. Pracowała następnie jako nauczycielka w żeńskim liceum ss. Dominikanek w Spirze, a od 1932 roku kształciła nauczycieli w Monasterze. Często zapraszana przez organizacje i stowarzyszenia katolickie, głosiła liczne prelekcje w wielu niemieckich miastach i poza granicami. Mówiła o roli i powołaniu kobiety w społeczeństwie i Kościele, o wychowaniu poprzez miłość i wiarę, o roli szkół katolickich, a miało to miejsce w czasach coraz silniejszych napięć ideologicznych i walki z Kościołem.

W roku 1933, po dojściu Hitlera do władzy, kiedy już nie mogła z powodu żydowskiego pochodzenia publicznie występować, zdecydowała się wstąpić do Karmelu w Kolonii. Mocno wierzyła w siłę modlitwy wstawienniczej. Głęboko ufała, że światło Bożej Miłości, które promieniuje z Chrystusowego Krzyża, zwycięża świat. Zawsze, także w klasztorze, czuła głęboką więź ze swoim narodem. Wybrała imię zakonne Teresa Błogosławiona od Krzyża, co potwierdziła swoim zapisanym świadectwem: Pod Krzyżem zrozumiałam przeznaczenie ludu Bożego, które już wówczas zaczynało się zapowiadać. Z Kolonii uciekała w 1938 roku do Holandii, lecz w sierpniu 1942 roku została w klasztorze Karmelitanek w Echt – razem ze swoją siostrą Różą – aresztowana i przetransportowana do Auschwitz, gdzie zginęła z innymi więźniami swojego narodu w komorze gazowej.

Ogłaszając w roku 1999 Edytę Stein, Siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronką Europy, błogosławiony Jan Paweł II napisał: Jej krzyk łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność. […] Ogłosić dzisiaj św. Edytę Stein współpatronką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie.

Drodzy Diecezjanie!

W tym roku, obchodząc 70. lecie jej śmierci, chcemy pokazać Europie tę wielką postać
i przyjąć wezwanie do budowania w Europie cywilizacji miłości siłą wiary. W Oświęcimiu, 9 sierpnia br. o godz. 11.00 pod pomnikiem w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, zostanie celebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Kardynała Pétera Erdő, Prymasa Węgier, Prezydenta Rady Konferencji Episkopatów Europejskich. Homilię wygłosi Ks. Kardynał Joachim Meisner z Kolonii. Będą obecni biskupi z wielu miast z Niemiec, Holandii oraz Polski, związanych z miejscami życia św. Edyty. Przed mszą św. odbędzie się wzdłuż rampy w Birkenau modlitwa przygotowana wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów. Początek uroczystości o godzinie 10.00 przy bramie byłego obozu Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Po południu o godz. 15.00 przy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu dwie szkoły im. Edyty Stein z Niemiec oraz z Polski wspólnie przedstawią musical zatytułowany Śladami Edyty Stein. Obchody zakończą się u Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu uroczystą Mszą św. o godz. 17.00.

Zapraszam do udziału w uroczystościach kapłanów, siostry zakonne oraz wiernych świeckich: członków grup modlitewnych, ruchów katolickich i grup formacyjnych działających w parafiach. Szczególnie gorąco zachęcam do wspólnej modlitwy mieszkańców Oświęcimia i sąsiednich miejscowości.

Na czas pielgrzymowania, modlitwy o pokój i pojednanie z serca błogosławię

+ Tadeusz RAKOCZY Biskup Bielsko-Żywiecki i Bielsko-Biała, dnia 31 lipca 2012 r.

Tekst powyższego Zaproszenia należy odczytać wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej w niedzielę, 5 sierpnia 2012 roku.

+ Piotr GREGER

Wikariusz Generalny

http://diecezja.bielsko.pl/listy/326,sowo_pasterskie_na_obchody_70_rocz_mierci_w_edyty_stein

1996-2012 © Kuria Bielsko-Żywiecka | Redakcja