Ojcze Święty, na tej ziemi rozegrała się tragedia ludzkości.
Na tej ziemi nienawiść dosięgła zenitu.
Na tej ziemi został znieważony człowiek.
Na tej ziemi został znieważony Bóg,
który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Ale na tej ziemi zwyciężyła również miłość.
Wystarczy jedno imię: święty Maksymilian Maria Kolbe.
I jeszcze jedno imię: święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein.
Na tej ziemi, zroszonej krwią niewinnych ofiar obłąkanej ideologii,
staramy się budować nową cywilizację miłości.
Staramy się uczyć dialogu z każdym człowiekiem.
Staramy się uczyć dialogu z Bogiem.
Tutaj rozmawiamy z Wszechmogącym o losie człowieka,
o jego godności i przeznaczeniu.
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny!