Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

1 stycznia 2005 roku

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj