60. ROCZNICA ŚMIERCI EDYTY STEIN

ZAPROSZENIE

W czasie, w którym Europa szuka jedności i jednocześnie źródeł tej jedności, widzimy w Edycie Stein postać, która uobecnia swoim życiem i śmiercią dramat minionego stulecia. Życie Edyty Stein wyrażało się poprzez odważne szukanie prawdy, zaangażowane uczestnictwo w intelektualnym i kulturowym zmaganiu o prawdziwy obraz człowieka, głęboką wiarę w chrześcijańskie orędzie Krzyża jako źródła ostatecznej nadziei człowieka i niezłomną miłość do ludzi, do kościoła oraz do ludu żydowskiego, z którego losem się utożsamiała aż do śmierci w Auschwitz.

9 sierpnia 2002 r. mija 60 lat od śmierci Edyty Stein. Ogłaszając ją współpatronką Europy, Papież Jan Paweł II pisał: “Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy […], to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i gościnności, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturalnymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę” (Motu proprio z dn. 1.10.1999).

Pamięć o jej życiu jest dla nas bodźcem do ogromniej wdzięczności oraz wezwaniem do głębokiego zastanowienia się nad zadaniem chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. Pamięć o jej śmierci wymaga od nas szczerego rachunku sumienia i jasnego przedstawienia świadectwa wiary. Ponieważ wierzymy, że Edyta Stein, Teresa Benedykta od Krzyża, już weszła do chwały Pana, chcemy ją prosić o wstawiennictwo, aby pomagała nam lepiej zrozumieć nasze chrześcijańskie powołanie w Europie nowego Tysiąclecia.

Podczas Mszy św. kanonizacyjnej 11 października 1998 Papież Jan Paweł II powiedział: “Gdy będziemy odtąd obchodzić co roku wspomnienie nowej świętej, musimy także pamiętać o Szoah, straszliwym planie wyniszczenia całego narodu, którego ofiarą padły miliony naszych żydowskich braci i sióstr. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nimi i niech ich obdarzy pokojem (por. Lb 6, 25).” Dlatego też chcemy w tym dniu modlić się za wszystkich zamordowanych w Szoah i o pokój na świecie. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wzajemnego szacunku i wrażliwości.

Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski,
Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Bielsko-Żywiecki,
O. Szczepan T. Praśkiewicz, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

zapraszają serdecznie do udziału w uroczystościach dnia 9 sierpnia 2002 r. w Oświęcimiu z okazji 60-tej rocznicy śmierci św. Edyty Stein, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, zamordowanej jako Żydówka w Auschwitz-Birkenau, Patronki Europy.

MODLITWA W BRZEZINCE ZA WSZYSTKICH ZAMORDOWANYCH W AUSCHWITZ-BIRKENAU I O POKÓJ W ŚWIECIE

Wprowadzając w modlitwę ks. kard. Franciszek Macharski powiedział:

„… Żebyśmy znajdowali słowa, którymi trzeba nam powiedzieć to, co jest najważniejsze na tym miejscu gdzie największa nienawiść została zmaterializowana. Nienawiść przeciwko człowiekowi, Bogu. To samo miejsce, jest zarazem miejscem największej miłości. Ona się tu znalazła, przeniesiona w sercach ludzi, jako odpowiedź na to, co się dzieje w tylu miejscach, w tylu czasach świata. Także czasem mamy jakieś dane ku temu, żeby sądzić, że ta miłość ginie. Edyta Stein sześćdziesiąt lat temu należała do tych ofiar nienawiści. W niej zapalił się płomień – płomień miłości Boga i człowieka. I to oznacza zwycięstwo! Jakaś iskierka i tyle zwycięstwa po sześćdziesięciu latach! Jakaś iskierka z tego strasznego miejsca po sześćdziesięciu latach. Przychodzimy do Tej, tu zabitej, tu spalonej – Edyty Stein. Przychodzimy do niej, jako do opiekunki nowego świata o którym marzymy i który chcemy tworzyć w Europie. Przychodzimy do niej po jej wstawiennictwo, ale także i po mądrość tego, w co ona uwierzyła, tego w Kogo ona uwierzyła. Uwierzyła w zwycięską miłość. Patrzymy po sobie i jesteśmy sobie nawzajem wdzięczni za to, żeśmy się tu zebrali. W dalszym ciągu tego co miało miejsce przy tamtym obozie w Oświęcimiu. Nie zapomniał Pan o swoim ludzie. Niech ta wdzięczność, że możemy być tutaj wyraża się naszym uczestnictwem. A nasze uczestnictwo to tak jak ścieżki prowadzące z różnych stron w jedno miejsce. To jedno miejsce, to jest właśnie ta zwycięska miłość Chrystusa i tych, którzy Mu zawierzyli. Zwycięska miłość, która pragnie darować sobą wszystkich ludzi dobrej woli”.