SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Moi bracia i siostry,

Zbliża się druga rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego, zwanego Męczennikiem Oświęcimia. Ma on wielkie znaczenie dla archidiecezji krakowskiej z tego tytułu, że Oświęcim do niej należy. Na nas spoczywa zatem szczególna odpowiedzialność za duchowy i chrześcijański wymiar tej strasznej spuścizny, jaką stanowi były obóz śmierci.

Przez całe lata – od 1941r. – rozchodziła się po świecie straszna wiadomość o oświęcimskim obozie zagłady, o którym cudzoziemscy mówią, że był on w „Auschwitz”. W Styczniu 1945r. nastąpiło uwolnienie tych, co przeżyli, nadal jednak „Oświęcim-Auschwitz” jest na ustach ludzkości. I trzeba, żeby coraz to nowe pokolenia spotkały się ze wspomnieniem obozu oświęcimskiego dla przypomnienia, upomnienia i ostrzeżenia.

Święty Męczennik z Oświęcimia przekazuje światu najpełniejszą lekcję i najskuteczniejsze lekarstwo. Budzi on bowiem nadzieję, że miłość Chrystusa i braci okaże się mocniejsza niż zło. Obóz koncentracyjny pokazał nie tylko, jak ludzie potrafią ludziom zgotować na ziemi piekło, ale pokazał także, że z miłości człowiek może człowiekowi przybliżyć niebo.

Ojciec Święty, przemawiając na terenie byłego obozu w Brzezince, powiedział, że wielu było takich bezimiennych bohaterów dobroci, życzliwości, ludzkości i miłości. Wymienił jako reprezentant ojca Kolbego. I wymienił także zakonnicę, karmelitankę bosą. Zginęła tutaj jako Żydówka i zakonnica katolicka z Kolonii. Nazywała się Siostra Benedykta od Krzyża. Przed wstąpieniem do klasztoru znano ją jako Edith Stein, wybitnego filozofa. Trwa jej proces beatyfikacyjny.

Pragnę powiadomić was, że w Oświęcimiu został założony klasztor sióstr karmelitanek bosych, który tu przybyły z Poznania. Otrzymały one od władz tzw. teatr i już go urządzają na klasztor. W pobliżu bloku śmierci będą trwały w zamknięciu klauzury na modlitwie i ofierze dla wynagradzania Bogu za zbrodnie w Oświęcimiu i dla ubłagania miłosierdzia Bożego, w szczególności pokoju i jedności w świecie. Polecam siostry karmelitanki waszej trosce i waszej pomocy. Będzie to jeszcze jeden drogowskaz wskazujący, że miłość Boża jest możliwa i silniejsza niż zło.

Zapraszam księży, siostry zakonne i wszystkich wiernych do modlitwy w niedzielę 7 października. We wszystkich kościołach i kaplicach, uczestnicząc we Mszy św., módlcie się za wstawiennictwem św. Maksymiliana i za orędownictwem Niepokalanej Maryi, Królowej Różańcowej o miłosierdzie Boże dla świata i Polski. Ja, w niedzielę 7 października o godz. 11.00 będę odprawiał Mszę św. w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Pozdrawiam i błogosławię wszystkich.

Franciszek Kardynał Macharski