Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A.

 1. Strona internetowa http://cdim.pl jest prowadzona przez Krakowską Fundacja Centrum Informacji Spotkań Dialogu Wychowania i Modlitwy w Oświęcim (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą: ul. Maksymiliana Kolbego 1, 32-600 Oświęcim, tel: (33) 843 10 00, (33) 843 08 88 , NIP: 6770052711, Regon: 003870842.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A. (https://www.cashbill.pl).
 3. Serwis CashBill S.A.umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele statutowe oraz bieżące funkcjonowanie Fundacji.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill S.A.
 6. Przekierowanie do serwisu CashBill następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Fundacji http://cdim.pl. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny,
  • przelewy obsługiwane przez CashBill S.A.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności CashBill nie podlegają zwrotom.
 8. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest CashBill S.A. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne dorealizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Użytkownik serwisu CashBill może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności CashBill można składać w formie:
  • Pisemnej w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
  • Ustnej telefonicznie na numer: 32 438 45 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie CashBill,
  • Elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowegodostępnego na stronie https://www.cashbill.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2022 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies