WIARA W AUSCHWITZ DOŚWIADCZENIA OFIAR I DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY DZISIAJ

 


Celem webinaru jest przedstawienie poglądów opartych na wierze, które kształtowały doświadczenia ofiar obozu Auschwitz-Birkenau. Wiara jako źródło wewnętrznej siły; wiara jako źródło interakcji społecznych; wiara jako źródło przetrwania.
Wewnętrzne i zewnętrzne przejawy wiary dla Żydów można rozumieć w kategoriach halachicznych, czyli religijnych zachowań związanych z życiem codziennym. Halacha jako sposób życia.

Wewnętrzne i zewnętrzne przejawy wiary chrześcijańskich więźniów można rozumieć jako uczestnictwo w chrześcijańskim rozumieniu zbiorowego cierpienia.

Jakie są różne „obecności” przejawów wiary w Auschwitz-Birkenau? Jak opisują je świadkowie? Jakie jest ich znaczenie dla dzisiejszego dialogu międzywyznaniowego?
 
Organizatorzy:
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Więcej: www.cdim.pl
Amud Aish Memorial Museum, Brooklyn, Nowy Jork. Więcej: www.amudaish.org
 

 


 

Program:

Wprowadzenie:
00:00:22 Krótkie powitanie księdza dr Manfreda Deselaersa,
Wiceprezydent zarządu Krakowskiej Fundacji CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU
00:01:50 Krótkie powitanie rabina Sholoma Friedmana,
Dyrektor MUZEUM PAMIĘCI AMUD AISH
00:03:35 Krótkie wprowadzenie ks. Manfreda Deselaersa,
Moderator spotkania
Główne wykłady:
00:05:00 Dr Joanna Barcik - Świadectwa Wiary Polskich Katolickich Ocalałych
Filozof religii, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii, członek Klubu Chrześcijan i Żydów PRZYMIERZE.
00:33:45 Rabin Sholom Friedman - Świadectwo Ocalałego w Historii Halachicznej
Dyrektor AMUD AISH MEMORIAL MUSEUM na Brooklynie w Nowym Jorku
Odpowiedzi:
01:01:40 Dr Henri Lustiger Thaler
Kurator wystawy Through the Lens of Faith: Auschwitz. Główny kurator Amud Aish Memorial Museum. Profesor socjologii historycznej na Ramapo College USA, Research Associate Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paryż Francja. Dyrektor Orthodox Survivor Testimony Project USHMM, USA .
01:13:52 Ks. Prof. Łukasz Kamykowski
Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Teologii Fundamentalnej, Instytut Ekumenizmu i Dialogu. Inicjator programu studiów o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich w Polsce.
01:24:10 Rabbi Yaakov Bleich
Naczelny Rabin Kijowa i Ukrainy, współprzewodniczący Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, Członek Zarządu Światowego Kongresu Żydów.
01:37:15 Rev. Dr. Christian Rutishauser SJ
Prowincjał Jezuitów w Szwajcarii. Wykładowca studiów żydowskich i stosunków żydowsko-chrześcijańskich w Philosophische Hochschule Munich, Centrum Cardinal Bea Gregoriana Rome, Deutsches Studienjahr Dormitio Jerusalem. Od 2014 r. członek Rady Stałej Stolicy Apostolskiej ds. Relacji Religijnych z Judaizmem.
01:48:10 Rabin dr Israel Singer
Wiceprezes ds. Międzynarodowych w Touro College i profesor współczesnego żydostwa. W 1985 r. Dr Singer został mianowany sekretarzem generalnym Światowego Kongresu Żydów., a stanowisko to piastował przez dwie dekady. Obecnie jest honorowym przewodniczącym Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu ds. Konsultacji Międzyreligijnych.
01:58:10 Ks. Dr Manfred Deselaers
Pastor na zagranicę Konferencji Episkopatu Niemiec w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w Polsce.
02:10:10 Komentarz wykładowców głównych referatów, dyskusja w gronie prelegentów
02:40:10 Zamknięcie przez moderatora.