Pierwszy transport więźniów 14 czerwca 1940r

Za datę uruchomienia KL Auschwitz przyjmuje się 14 VI 1940 r., to jest dzień, w którym hitlerowcy skierowali do obozu pierwszy transport więźniów politycznych - 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. W tarnowskim więzieniu, traktowanym przez władze okupacyjne także jako punkt zbiorczy, osadzono więźniów m. in. z Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Sanoka, Nowego Sącza.

Większość pierwszego transportu stanowili młodzi ludzie: gimnazjaliści, studenci, wojskowi. Wśród starszych wiekiem znajdowali się przedstawiciele różnych zawodów: prawnicy, nauczyciele, księża, robotnicy, chłopi. Kilka osób było pochodzenia żydowskiego.

Aresztowano ich jesienią 1939 r. lub na wiosnę 1940 r., wielu podczas próby przedostania się poprzez Węgry do Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii, innych za działalność konspiracyjną oraz w ramach realizacji zarządzonej przez Generalnego Gubernatora Hansa Franka akcji A-B wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Ponadto w pierwszym transporcie znalazły się osoby aresztowane podczas ulicznych obław.

PM-AB