PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO OŚWIĘCIMIA W 1979 R