Paweł Baścik, Oświęcim, Polska

Szanowni Byli Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau!


Od września uczestniczę w projekcie „Miejsce zamieszkania Oświęcim", organizowanym przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jego celem jest przybliżenie młodzieży historii tego miasta ze szczególnym uwzględnieniem jej tragicznych kart przypadających na okres II wojny światowej oraz przygotowanie do dialogu z innymi kulturami, religiami i narodami. Projekt składa się z pięciu bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich „Auschwitz - historia i symbolika", zwiedzaliśmy teren byłego obozu macierzystego Auschwitz I oraz Birkenau. Spotkaliśmy się też ze świadkami tamtych czasów, panem Kazimierzem Smoleniem i pania Halina Birenbaum.


W związku ze zbliżającą się 60.rocznicą wyzwolenia obozu i miasta Oświęcim pragnę w imieniu moich koleżanek i kolegów oraz swoim wyrazić nasz szacunek i wdzięczność dla Was. Doceniamy Waszą siłę i odwagę w dawaniu świadectwa o oświęcimskiej martyrologii wielu narodów. Mamy nadzieję, że świat wreszcie usłyszy Wasze wołanie o zerwanie z nienawiścią i poszanowanie godności i prawa do życia każdego człowieka.


Także my, ludzie młodzi, chcemy wesprzeć Was w tym dziele pokoju. Dlatego prosimy Was, abyscie przekazali w nasze ręce Wasze przesłanie do świata, a my ze wszystkich sił postaramy się je głosić i dbać o to, by nie zostało zapomniane, bo przecież „narody tracąc pamięć, tracą życie".


Paweł Baścik