HORYZONT

http://www.horizont.org

 


Horyzont - sieć wolontariuszy dla dialogu polsko-niemieckiego

jednoczy młodych ludzi z Polski i Niemiec, którzy przez dłuższy czas odbywali w sąsiednim kraju służbę wolontarystyczną.
Dużo informacji o wolontariacie i linki.