Grupa Młodzieżowa

W tym miejscu zamieszczone są materiały zebrane podczas projektu pt.: "Miejsce zamieszkania Oświęcim", który został zrealizowany przez grupę młodzieżową działającą przy Centrum Dialogu i Modlitwy w czerwcu 2003 roku. Zachęcamy do zapoznania się m. in. z korespondencją wymienianą przez młodzież    i byłych więźniów obozów koncentracyjnych, jak i orędziem jaki młodzież oświęcimska skierowała do swoich rówieśników na całym świecie.

Obecnie Centrum Dialogu i Modlitwy w ramach pracy edukacyjnej współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu, Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, Powiatowym Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu