Fundacja „Park Pojednania - Ogrody Europy w Oświęcimiu”

Fundacja Park Pojednania - Ogrody Europy w Oświęcimiu powstała w 2004r.

Wg Pani Elżbiety Wichrowskiej - Janikowskiej, Przewodniczącej Rady Fundacji, Ogrody Europy maja symbolizować możliwość pojednania ludzkości w imię przyszłości oraz służyć pamięci przeszłości związanej z II wojną światową. Park będzie pełnił również rolę edukacyjną -poprzez planowane ścieżki edukacyjne młodzież będzie pogłębiać swą wiedzę w dziedzinie zoologii i botaniki. Ogrody staną się miejscem wystaw plenerowych, wieczorów poezji, koncertów...

Ogrody Europy maja stać się przyczyną zmiany wizerunku Oświęcimia, postrzeganego dotychczas tylko i wyłącznie jako miasta gdzie znajduje się największy hitlerowski obóz zagłady. Ideą Fundacji jest stworzenie Parku jako pomnika pamięci ofiar Holokaustu oraz jako symbolu życia - symbolem tym ma być właśnie przyroda, stale odradzająca się, zaprzeczając tym samym śmierci i zniszczeniu.

 

Więcej...