2015.05.01 - Wystawa "Dezercja i odmawianie udziału w wojnie w Trzeciej Rzeszy”

Wystawa Biblioteki Pokoju, Muzeum Antywojennego z  Berlina-Brandenburgii.

30.04 - 10.06.2015

 Wystawa Biblioteki Pokoju Muzeum Antywojennego Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii

Podczas II wojny światowej niemiecki wymiar sprawiedliwości wydał 30 tysięcy wyroków wobec dezerterów. 20 tysięcy wyroków wykonano. Zachowało się jednak bardzo niewiele materiałów archiwalnych.

Prezentowana ekspozycja to owoc wieloletnich poszukiwań Jochena Schmidta, pracownika „Biblioteki Pokoju przy  Muzeum Antywojennym Berlin-Brandenburg.

Wystawa porusza interesujący i obszerny zakres tematyczny. Kwestia dezerterów i osób odmawiających służby wojskowej była przez lata marginalizowana. Dezerterów przez długi czas nie uznawano za ofiary wojny. Wystawa ma na celu uczczenie ofiar nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości i próbę pokazania tego problemu szerszej publiczności w celu przyciągnięcia uwagi. Autor osiągnął swój cel dzięki wyborowi materiału zdjęciowego i odpowiednio dobranym tekstom. 17 maja 2002 r. Niemiecki Bundestag zniósł wyroki, które wydał nazistowski wymiar sprawiedliwości. Dla większości ofiar zniesienie tego wyroku i jednocześnie uratowanie honoru przyszło za późno. Jednak jest to wielki krok w kierunku uświadomienia sobie rzeczywistego charakteru nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości i jego historii.                                       

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu