2006-12-22 Papież Benedykt XVI podsumowuje swoją wizytę w Auschwitz-Birkenau

Przemówienie Benedykta XVI
Do Kolegium Kardynalskiego oraz Członków Kurii Rzymskiej z okazji spotkania wigilijnego
Piątek 22 grudnia 2006r.
Przegląd roku.
 

"Na moich drogach przez Polskę nie mogło zabraknąćwizyty w Auschwitz-Birkenau, w miejscu najokrutniejszego bestialstwa - próby zniszczenia narodu izraelskiego, a poprzez to unicestwienia wyboru Boga, wygnania samego Boga z historii.

Wielkim pocieszeniem było dla mnie ukazanie się na niebie tęczy, wówczas gdy w hiobowym geście wołałem do Boga w obliczu grozy tego miejsca, w przerażeniu wobec pozornej nieobecności Boga, a jednocześnie w przeświadczeniu, że nie przestaje On, również w Swym milczeniu, być i trwać przy nas.

Ta tęcza była jak odpowiedź: tak, jestem tu, a słowa obietnicy, przymierza, wypowiedziane po potopie, obowiązują do dziś."

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

tłum. Sylwia Stańska-Lygan