2005-05-17 ŚLADY HISTORII W OŚWIĘCIMIU

349_dx.jpg g145d.jpg g144d.jpg g143d.jpg g140d.jpg g141d.jpg g142d.jpg
„Ślady historii w Oświęcimiu"

17.05-31.10.2005

Prace, które powstały podczas polsko-niemieckich warsztatów artystycznych
dla osób niesłyszących i niedosłyszących w styczniu 2002 r.
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

 

Organizatorka projektu, pani Ewa Guziak pisze o niej m.in.:

„W seminarium uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie i młodzież z Zawodowego Kolegium dla osób z zaburzeniami słuchu w Essen.

Tematem przewodnim seminarium było zaznajomienie młodzieży z historią Oświęcimia, zarówno ta odległą sprzed 800 lat, jak i tą najtrudniejszą, nie tak dawną, związaną z obozem koncentracyjnym. Młodzież została zapoznana z wszystkimi aspektami historii miasta, co stanowiło punkt wyjścia dla poszukiwań i artystycznych wyznań.

Kalina Dulko - malarka - poprowadziła uczestników seminarium ulicami współczesnego Oświęcimia odkrywając przed nimi jednocześnie urok starych kamienic, uliczek, kościołów. Ona także prowadziła artystyczną część seminarium, w czasie której młodzież opowiadała (malując na szkle i komentując swoje prace) własną historię o postrzeganiu miasta.

(...) Obrazy są wyrazem emocji, zapisem zmagania się młodych ludzi z lękiem, niepewnością, trudną historią miasta. To bardzo osobiste historie i odrębne wizje.

Młodzi artyści opowiadali o zabytkach używając prostych form, niewyszukanych barw, zwyczajnych słów. W komentarzu do obrazów odnajdziemy myśli, które towarzyszyły im w czasie poszukiwania swoich miejsc w Oświęcimiu. Każde poszukiwanie, w które się angażujemy, wiąże się z odkryciem pewnej prawdy o sobie, swoich emocjach, o miejscu. Utrwalenie efektów swoich poszukiwań i odkryć na obrazach malowanych na szkle i w komentarzach słownych to jak pozostawienie cząstki siebie - ofiarowanie swojego serca i duszy ludziom, miejscom."