2015–01–27 Papież Franciszek - Auschwitz jest krzykiem

2012-07-31 Bp Tadeusz Rakoczy - 70lecie śmierci św. Edyty Stein

2012-08-09 Kardynał Joachim Meisner - Homilia z okazji 70. rocznicy śmierci św. Edyty Stein w Auschwitz

2009-03-06 Kardynał Stanislaw Dziwisz - Dialog Katolicko-Żydowski

2010-01-17 Benedykt XVI - Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie

2009-08-25 Oświadczenie episkopatów Polski i Niemiec z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej

1986-07-22 Pierwsze spotkanie w Genewie

ZBIÓR TEKSTÓW ODNOŚNIE DUCHOWEGO ZNACZENIA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ

2017-08-13 Prymas Wojciech Polak - Eklezjalny i społeczny wymiar wezwania do przebaczenia i pojednania

2007-07 Ks. Walter Kardinał Kasper - Przedmowa do książki „Bóg i Auschwitz”

2007-01-01 Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju

2006-12-22 Papież Benedykt XVI podsumowuje swoją wizytę w Auschwitz-Birkenau

2006-05-31 Benedykt XVI podsumował pielgrzymkę do Polski

2006-05-28 Benedykt XVI - Przemówienie w Auschwitz-Birkenau

2006-05-28 Kardynał Stanisław Dziwisz do Papieża Benedykta XVI w Centrum Dialogu i Modlitwy

2006-01-01 Orędzie Benedykta XVI na światowy dzień pokoju

2005-09-21 Wspólne oświadczenie konferencji Episkopatów Polski i Niemiec

2005-01-27 Jan Paweł II - Z okazji 60-lecia wyzwolenia Auschwitz

2005-01-24 Episkopat Niemiecki - Z okazji 60-lecia wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz

2005-01-01 Jan Paweł II - Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2005 roku

2004-05-22 Jan Paweł II - posłanie w związku z setną rocznicą Synagogi Większej w Rzymie

2004-01-01 Jan Paweł II - Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2004 roku

2003-01-05 Episkopat Polski - Dialog warunkiem pokoju

2002-08-09 Kardynał Macharski - uroczystość 60-lecia śmierci Edyty Stein

2000-08-25 Episkopat Polski - wysiłek oczyszczania pamięci i pojednania z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

2000-03-26 Jan Paweł II - Modlitwa pod Ścianą Zachodnią

2000-03-24 Jan Paweł II - Homilia na Górze Błogosławieństw

2000-03-23 Jan Paweł II – w Yad Vashem

2000-03-12 Jan Paweł II – Wyznanie win i prośba o przebaczenie

1999-10-01 Jan Paweł II - List Motu Proprio Edyta Stein Współpatronka Europy

1999-10-01 Jan Paweł II - Synod Biskupów Poświęcone Europie

1999-06-11 Jan Paweł II - Modlitwa w intencji żydowskiego narodu