Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

2010-01-17 Benedykt XVI - Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie

Strona: 2

6. W sposób szczególny Dekalog - „Dziesięć Słów" lub Dziesięć Przykazań (por. Wj 20,1-17; Pwt 5, 1-21) - pochodzący z Tory Mojżeszowej, stanowi pochodnię etyki, nadziei i dialogu, zorzę wiary i moralności ludu Bożego oraz rozświetla i kieruje także drogą chrześcijan. Stanowi on latarnię i normę życia w sprawiedliwości i miłości, „wielki kodeks" etyczny dla całej ludzkości. „Dziesięć Słów" rzucają światło na dobro i zło, na to, co prawdziwe i fałszywe, co słuszne i niesłuszne, również według kryteriów prawego sumienia każdej osoby ludzkiej. Sam Jezus powtarzał to wielokrotnie, podkreślając, że niezbędne jest czynne zaangażowanie się na drodze Przykazań: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania" (Mt 19,17). Z tego punktu widzenia są różne płaszczyzny współpracy i świadectwa. Chciałbym tu przypomnieć trzy szczególnie ważne dla naszych czasów.

„Dziesięć Słów" wymagają uznania jedynego Pana, przeciw pokusom tworzenia sobie innych bożyszcz, robienia sobie złotych cielców. Na naszym świecie wielu nie zna Boga lub uważa Go za zbytecznego, bez znaczenia dla życia; stworzyli w ten sposób innych i nowych bogów, przed którymi człowiek klęka. Obudzenie w naszym społeczeństwie otwarcia na wymiar nadprzyrodzony, świadczenie o jedynym Bogu jest cenną posługą, jaką Żydzi i chrześcijanie mogą ofiarować wspólnie.

„Dziesięć Słów" wymagają szacunku, ochrony życia, przeciw wszelkim przejawom niesprawiedliwości i krzywdy, uznając wartość każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Ileż to razy we wszystkich częściach świata, bliskich i dalekich, są jeszcze łamane godność, wolność, prawa istoty ludzkiej! Wspólne świadczenie o najwyższej wartości życia, przeciw wszelkiemu egoizmowi oznacza wniesienie ważnego wkładu do świata, aby królowały w nim sprawiedliwość i pokój, „szalom", którego pragnęli prawodawcy, prorocy i mędrcy Izraela.

„Dziesięć Słów" wymagają zachowania i wspierania świętości rodziny, w której osobiste i wzajemne, wierne i ostateczne „tak" mężczyzny i kobiety otwiera przestrzeń dla przyszłości, dla prawdziwego człowieczeństwa każdej osoby, a zarazem otwiera się na dar nowego życia. Świadczenie o tym, że rodzina nadal ma być podstawową komórką społeczeństwa i fundamentalnym kontekstem, w którym naucza się i ćwiczy w cnotach ludzkich, jest cenną posługą, jaką można zaproponować do zbudowania świata o bardziej ludzkim obliczu.

7. Jak uczy Mojżesz w „Szemá" (por. Pwt 6,5; Kpł 19,34) - a Jezus potwierdza to w Ewangelii (por. Mk 12,19-31) - wszystkie przykazania streszczają się w miłości Boga i w miłosierdziu względem bliźniego. Zasada ta zobowiązuje Żydów i chrześcijan do okazywania w naszych czasach szczególnej wielkoduszności wobec ubogich, kobiet, dzieci, cudzoziemców, chorych, słabych, potrzebujących. W tradycji żydowskiej jest cudowne powiedzenie Ojców Izraela: „Szymon Sprawiedliwy zwykł był mawiać: świat opiera się na trzech rzeczach: Torze, kulcie i czynach miłosierdzia" (Aboth 1,2). Czyniąc sprawiedliwość i miłosierdzie, Żydzi i chrześcijanie są powołani do głoszenia i dawania świadectwa o Królestwie Najwyższego, które nadchodzi i o które się modlimy i działamy codziennie w nadziei.

8. W tym kierunku możemy stawiać kroki razem, świadomi różnic, istniejących między nami, ale także faktu, że jeśli osiągniemy jedność naszych serc i naszych rąk, aby odpowiedzieć na wezwanie Pana, Jego światło stanie się bliższe, aby oświetlać wszystkie ludy ziemi. Kroki, poczynione w ciągu tych czterdziestu lat przez Wspólny Międzynarodowy Komitet Katolicko-Żydowski i - w ostatnich latach - przez Komisję Mieszaną Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, są znakiem wspólnej woli kontynuowania otwartego i szczerego dialogu. Właśnie jutro Komisja Mieszana zbierze się tu, w Rzymie, na swym IX spotkaniu nt. „Nauczania katolickiego i żydowskiego o stworzeniu i środowisku"; życzymy im owocnego dialogu na tak ważny i aktualny temat.

9. Chrześcijanie i Żydzi mają wielki udział we wspólnym dziedzictwie duchowym, modlą się do tego samego Pana, mają te same korzenie, ale często nadal nie znają się nawzajem. To do nas należy, odpowiadając na wołanie Boga, praca, aby była coraz bardziej otwarta przestrzeń dla dialogu, wzajemnego szacunku, wzrastania w przyjaźni, dla wspólnego świadectwa w obliczu wyzwań naszych czasów, które wzywają nas do współpracy dla dobra ludzkości na tym świecie stworzonym przez Boga, Wszechmocnego i Miłosiernego.

10. Na koniec myślę szczególnie o tym naszym Mieście Rzymie, gdzie od około dwóch tysiącleci współżyją, jak powiedział papież Jan Paweł II, wspólnota katolicka ze swoim Biskupem i wspólnota żydowska ze swym rabinem naczelnym; oby to wspólne życie mogło być ożywiane przez rosnącą braterską miłość, wyrażającą się również w coraz ściślejszej współpracy, aby wnosić cenny wkład do rozwiązywania problemów i trudności, które trzeba podjąć.

Przywołuję u Pana cenny dar pokoju na całym świecie, przede wszystkim w Ziemi Świętej. Podczas mej pielgrzymki w maju ub. roku, w Jerozolimie, przy Murze Świątynnym prosiłem Tego, Który wszystko może: „... obdarz swoim pokojem tę Ziemię Świętą, Bliski Wschód, całą rodzinę ludzką; porusz serca tych, którzy wzywają Twego imienia, by z pokorą szli drogami sprawiedliwości i współczucia" (Modlitwa przy Ścianie Płaczu, 12 maja 2009).

Ponownie składam Mu dziękczynienie i chwalę Go za to nasze spotkanie, prosząc, aby umocnił nasze braterstwo i uczynił silniejsze nasze współdziałanie.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
Wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
Bo Jego łaskawość nad nami potężna
A wierność Pańska trwa na wieki (Ps 117 [116]).

 


--
Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna


Strona: 1 2

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2022 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies