Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

1979-05-08 Komitet Centralny Katolików w Niemczech - GŁÓWNE PROBLEMY TEOLOGICZNE W DIALOGU ŻYDOWSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIM

Strona: 4

2. Wspólna misja

Pomimo wszystkich nieukrywanych różnic i podziałów, biorących swój początek z miejsca, z którego płyną źródła łączących więzi, wspólnym zadaniem jest dawanie świadectwa i podejmowanie działania w świecie. Poniżej zadania, których trzeba się podjąć z troską i powagą, dla dobra przyszłości.

- Jak to się dzieje, że pomimo usiłowań całkowitego wyniszczenia narodu żydowskiego i mordu dokonanego na tym narodzie, nie wygasła i nadal jest żywa wiara w Boga? Skąd bierze się potrzeba i siła, aby złożyć przed Bogiem całą winę i ból, potrzeba silniejsza niż chęć zatarcia i stłumienia ich w pamięci.

Jakie znaczenie dla obu stron i dla jakości kontaktów ma świadomość faktu eksterminacji Żydów europejskich, zrealizowanej niemalże w pełni i jakie znaczenie posiada fakt powsta­nia państwa Izraela?

Jak to się dzieje, że w obliczu założenia państwa Izraela, wydarzenia posiadającego charakter centralny w najnowszej historii Żydów, sprostano jednocześnie zadaniu realizacji konkretnych działań politycznych. Zachowano przy tym odwieczną nadzieję na Zbawienie Boże nie posługując się religijnie podbudowaną ideologizacją polityki oraz odwrotnie polityzacją wiary.

- Jakie znaczenie ma w obliczu świata politeistycznego (choć nie jest on nowością naszych czasów, jedynie bóstwa zmieni­ły swe imiona), że judaizm i chrześcijaństwo przyznają się do wiary w jednego i tego samego Boga ?

Czy nie jest nieodzowną powinnością Żydów i chrześcijan żyjących na tym świecie, na którym toczą się wojny, w pierwszym rzędzie za przyczyną konfliktów wyznaniowych (słowo wyznanie da się zastąpić pojęciem ideologii), skupienie wspólnych wysiłków, by na podstawie prawdy o Objawieniu rozwinąć naukę i wiedzę o krytyce ideologii?

- Czy wobec zatrważających stosunków panujących obecnie, sytuacji i zdarzeń na świecie, zagrażających przyszłym pokoleniom, wspólnoty chrześcijańska i żydowska zdobędą się jednocześnie na wysiłek dawania przykładu, jak należy żyć, tak by za­chęcić innych do życia w sprawiedliwości i wolności na wzór biblijny?

- Wspólna podstawa prawdy o Objawieniu i przyjęte z tego tytułu wymogi, wspólne dla Żydów i chrześcijan, głoszą szacunek wobec życia drugich. Stąd wniosek, że obie strony wspólnie są w stanie sformułować i sprecyzować stanowisko w kwestii praw człowieka i poważania ludzkiej godności. W tym przypadku szczególnie ważne jest porozumienie w dziedzinie etyki nauk, etyki techniki i troska o kształtowanie przyszłości. Ludzie, którzy żyć będą po roku 2000 są również naszymi bliźnimi.

- Żydzi i chrześcijanie wierzą, że został człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, pytanie polega na tym, czy potrafią oni wyciągnąć z tej wiary konkretne wnioski i jakie będą konsekwencje tych wniosków?

Jakim zobowiązaniem zaowocuje wspólne przykazanie miłości bez granic (por. Ks. Kpł. 19,18 i Mk 12,30)?

3. Kontrowersje dotyczące Prawa i Łaski muszą być przemyślane od nowa.

Spotkania środowisk żydowskich i chrześcijańskich owocują rozmowa­mi, z których jasno wynika, że pytań po obu stronach nie brakuje, że wiszą wprost w powietrzu i domagają się odpowiedzi.

Żydzi odeprą czyniony im przez chrześcijan zarzut "uspra­wiedliwienia poprzez uczynki” w sposób satysfakcjonu­jący chrześcijan jedynie wtedy, jeśli uznają jednocześnie płynące z tej po­stawy niebezpieczeństwa. Wiedzą bowiem, że ostrzeżenie przed uznaniem „usprawiedliwienia poprzez uczynki” należy również do ich własnej tradycji wiary. Tora reguluje wprawdzie życie ludzkie, lecz nie stoi jednak na przeszkodzie zdawaniu się na miłosier­dzie Boże. By lepiej i głębiej zrozumieć tą stronę życia wspólnoty żydowskiej, chrześcijanie mogą posłużyć się tekstami z nabożeństwa w Dni Pojednania, najważniejszego święta w żydowskim kalendarzu. 

Chrześcijanie natomiast zdołają odeprzeć czyniony im przez Żydów zarzut ”zagubienia etyki”, jeśli przyznają, że dostrzegają niebezpieczeństwo wynikające z postawy sankcjonującej bierność oraz napiętnują jednoczesność powoływania się na dar „nadziei na Łaskę" i lekceważenia czynnej odpowiedzialności za świat. Przestroga przed taką postawą jest chrześcijanom znana z ich własnej tradycji wiary.

Teksty Kościoła dotyczące relacji „wiary” i "uczynków” (por. Sobór w Trydencie) oraz wcześniejsze nawoływania św. Pawła do "wiary, która działa z miłości” (Ga 5,6) mogą służyć za przykład.

Żydowska i chrześcijańska krytyka "usprawiedliwienia przez uczynki" oraz „radość z Prawa" (bo chrześcijanin jak powiada św. Paweł ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym" – Rz. 7,22) są ukierunkowane na wspólny cel jakim jest zachowanie umiejętności modlit­wy i zdolność wielbienia Boga. Dlatego warunkiem dialogu, tak ze strony żydowskiej jak i chrześcijańskiej jest wspólne wyznanie znane z porannej modlitwy żydowskiej: „Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie" ( Da 9,18).

 

IV Zakończenie

Problemy i pytania uwzględnione w powyższym tekście są podstawą do zrozumienia, że dialogu żydowsko - chrześcijańskiego nie należy oddawać w ręce wybranych do tego celu specjalistów. Przedstawione tu problemy dotyczą tematów bardzo ważnych, jakimi jest chrześcijańskie i żydowskie poczucie tożsamości.

Ponadto, powyższe rozważania mogą posłużyć innym, spoza kręgu bezpośrednio zainteresowanych, jako przykład w działaniu na rzecz porozumienia i pojednania międzywyznaniowego.

Jako grupa robocza przy „Komitecie Centralnym Katolików Niemiec­kich" apelujemy do wszystkich osób odpowiedzialnych za kształ­cenie osób duchownych, księży, pracowników pastoralnych, przedstawicieli różnych mediów, instytucji i gmin żydowskich, aby w przyszłości zajęli się ze wzmożoną aktywnością powyższymi tematami, centralnymi w dialogu żydowsko – chrześcijańskim, przyczyniając się tym samym do uświadomienia w/w zagadnień szerokiej opinii publicznej.

Bonn-Bad Godesberg, 24. 04. 1979

Dr Hanspeter Heinz
kierownik grupy roboczej


Strona: 1 2 3 4

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2022 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies